Vianoce na univerzite

Žilinská univerzita v Žiline zorganizovala dňa 4.12.2018 na rektoráte akciu s názvom Vianoce na univerzite, kde sme mali možnosť odprezentovať výsledky projektu AIR TRITIA – dopravný model celého riešeného územia, model znečistenia ovzdušia a koncentrácie znečisťujúcich látok nameraných v meste Žilina pomocou mobilnej monitorovacej stanice kvality ovzdušia MMSKO.

Účastníci akcie mali možnosť vidieť aj video s názvom KRAJINA TRITIA a dozvedeli sa tiež ako môžu oni sami prispieť k ochrane prostredia, v ktorom žijeme.

abc
acv