Vývoj a testovanie AP-Nurse

Seniori patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva a v bratislavskej Petržalke prebehlo testovanie nových technologických pomôcok na zvýšenie ich bezpečnosti. Je to vďaka medzinárodnému projektu Vytvorenie integrovateľných riešení umožňujúcich nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru. 

> Článok v novinách Naša Petržalka čítajte po kliknutí SEM

> Príspevok v Univerzitnom časopis SPEKTRUM je dostupný TU

> Informačnú správu STU nájdete TU