MANY THANKS TO ALL WHO HAVE SUPPORTED US

Persons and institutions from different countries have supported us in the project - by participating in workshops, by providing expert advice or by working together on content modules. All of them have contributed significantly to the success of the project and supported us in the development of the RAINMAN-Toolbox. The RAINMAN project partners would therefore like to address these participants directly at the end of the project (therefore the texts are written in the respective national language of the project partner). 

deutsch

Liebe lokale und regionale Stakeholder des RAINMAN-Projektes in Sachsen, liebe Kolleginnen und Kollegen beim LfULG und beim SMEKUL:

Am Ende des dreijährigen Projektes zu einem in Sachsen bisher auf Landesebene kaum bearbeiteten Thema haben das Gefühl, wir haben mit dem Projekt RAINMAN zum integrierten Starkregenrisikomanagement für Sachsen sehr vieles anstoßen und voranbringen können. Ohne Ihr Engagement bzgl. Starkregen- und Hochwasservorsorge in Ihrem Verantwortungsbereich wäre unsere Pilotaktion Sachsen so nicht möglich gewesen und wir hätten niemals die Einblicke erhalten, die nötig waren, um sich dem Thema aus der Perspektive der Akteure anzunähern und Mittel zu deren Orientierung zu entwickeln.

Außerordentlich wertvoll für uns waren Ihre eindrücklichen Erfahrungsberichte, wie Sie mit solchen Ereignissen in der Vergangenheit umgegangen sind, Ihre Einschätzungen, was Sie gerne in Ihrem Einflussbereich verändern würden und Ihre Wünsche an andere Akteure, damit bei Starkregen in Ihrer Gegend in der Zukunft nicht wieder so hohe Schäden zu beklagen sind.

Sie haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, die Werkzeuge des Starkregenrisikomanagements, die wir in der RAINMAN-Toolbox versammelt haben, zu entwickeln und mit Anwendungsbeispielen zu illustrieren. Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich DANKE sagen.

Wir hoffen, dass wir auch nach dem Ende des Projektes zum integrierten Starkregenrisikomanagement wie auch zu anderen Anliegen aus dem Themenkreis Hochwasserschutz & kommunale & regionale Klimawandelanpassung in enger Verbindung und engem Austausch bleiben werden.

Ihr RAINMAN-Team beim Lead Partner: Dr.-Ing. Sabine Scharfe (09/2017 – 06/2020), Anika Albrecht (10/2019 – 06/2020) und Florian Kerl (10/2017 – 05/2019) und die Kolleginnen und Kollegen vom Landeshochwasserzentrum und von Abteilung 4 des LfULG

rainman partnership

Dear Lubor Jusko and Anna Wiktor,

Thank you for your good advice and support in all administrative, financial and strategical issues. With your help, we were able to focus on the content work and the content-wise achievement of our goals. By doing this, we established a good cooperation between experts from different countries and brought our topics as well as the “Interreg spirit” to the local level – please continue to support your projects in this friendly and effective way!

The RAINMAN partnership

cz

Poděkování za spolupráci v rámci projektu RAINMAN

Před třemi lety se Jihočeský kraj jako projektový partner zapojil do mezinárodního projektu RAINMAN, orientovaného na problematiku negativních důsledků přívalových srážek. O nutnosti řešení tohoto tématu nás přesvědčují stále častěji se opakující povodňové události a další negativní dopady přívalových srážek. Jihočeský kraj hledal v rámci projektu RAINMAN cestu ke snížení rizik plynoucích z přívalových srážek za pomoci nástrojů územního plánování v různých pilotních lokalitách v jižních Čechách. Při hledání této cesty nám velmi cenné praktické zkušenosti a informace o místních podmínkách poskytli zejména zástupci místních samospráv, se kterými jsme spolupracovali při tvorbě Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů.

Vážené starostky, vážení starostové, tímto Vám děkujeme za veškerou spolupráci v rámci projektu RAINMAN. Vážíme si Vaší vstřícnosti, kterou jste projevili zejména při organizaci veřejných projednání v jednotlivých lokalitách nebo při předávání vlastních zkušeností s průběhem přívalových srážek ve Vaší obci, díky nimž jsou navrhovaná opatření ve studii aplikovatelnosti uzpůsobena místním podmínkám.

Kromě praktických zkušeností je ve studii aplikovatelnosti zohledněn odborný návrh protipovodňových opatření, zajištěný odborníky z Architektonického ateliéru Štěpán, s. r. o.

Vážení zástupci ateliéru, tímto Vám děkujeme za vstřícnost a flexibilitu při tvorbě studie aplikovatelnosti a zejména za její odborné zpracování.

Věříme, že i díky Vám nástroje územního plánování přispějí k úspěšnému snižování negativních dopadů přívalových srážek!

Za projektového partnera Jihočeský kraj:Dana Fialová, Štěpán Luksch, Petr Salva, Ludmila Šnejdová, Jan Šrámek a Věra Třísková

au

Werte Kolleg*innen und Unterstützer*innen des RAINMAN Projektes,

wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für die Zusammenarbeit und Unterstützung zum RAINMAM Projekt bedanken. Das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung als unser Assoziierter Partner hat die Pilotaktivitäten in Oberösterreich ermöglicht und wertvolle Anleitung gegeben herzlichen Dank dafür! Die Verwaltungen der Gemeinden Seewalchen, Schwertberg und Leonding haben unsere Pilotaktivitäten unterstützt vielen Dank dafür! Unser Assoziierter Partner vom Ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat die Gesamtstrategie des RAINMAN Projektes und den Fokus der Toolbox unterstützt – vielen Dank! Die Österreichische Hagelversicherung hat freundlicherweise Schadensdaten für eine statistische Studie zur Verfügung gestellt, die Brandverhütungsstelle Oberösterreich hat Ergebnisse zu hydraulischen Simulationen bereitgestellt, und die Firmen geomer und hydrotec haben kostenlos Softwarelizenzen für numerische Studien bereitgestellt herzlichen Dank! Und schließlich noch den allerherzlichsten Dank an unsere Werkvertragnehmer der Universität Innsbruck, des Bundesforschungszentrums für Wald und der Universität für Bodenkultur, für ihr außerordentlich hohes Engagement bei der Bearbeitung der übernommenen Aufgaben!

Dr. Yvonne Spira, Martine Broer,

Umweltbundesamt Österreich

pp8

Kedves KÖTIVIZIG kollégák, külső szakértők, társult partnerek és érintett felek!

Külön köszönjük mindazon kollégáknak, külső szakértőinknek és a Közép-Tisza-vidékén élő, véleményformáló érintetteknek, akik nyomon követték, véleményezték a projekt során a heves esőzések okozta kockázatok csökkentésére irányuló RAINMAN eszköztár kifejlesztését, és hozzájárultak annak a gyakorlatban történő hasznosításához.

RAINMAN PP8 KÖTIVIZIG munkacsoport: Lovas Attila – igazgató, Hrasányi Gábor, Katona Péter Gergő, Nagy Imre és Váci Melinda

au

Liebe Partner des RAINMAN-Projekts in Graz, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Landesverwaltung, liebe Auftragnehmer:

Drei Jahre intensives Arbeiten zum Thema Starkregen in Graz gehen mit Juni 2020 zu Ende. Gemeinsam mit eurer Unterstützung, eurem Einsatz und eurer Bereitschaft sich für dieses Thema zu engagieren, konnten wir wertvolle Schritte und neue Akzente für ein integriertes Starkregenrisikomanagement in der Stadt Graz setzen.

Euer Wissen und eure Erfahrungen haben dazu beigetragen, einerseits darzustellen, was in der Stadt Graz schon alles erreicht wurde und andererseits auch aufzuzeigen, wo noch weitere, gemeinsame Herausforderungen liegen. Offen für Neues konnten mit wissenschaftlicher Unterstützung neue „Werkzeuge“ getestet und weiterentwickelt werden, die nun in der RAINMAN-Toolbox, zusammen mit den gesammelten Erkenntnissen aus den Pilotstudien, allen Interessierten auch auf europäischer Ebenen zur Verfügung stehen.

Die Ergebnisse der Pilotstudien in der Stadt Graz in Bezug auf die Kartierung von Gefahren und Risiken, Ausarbeitung von Vorschläge zur Verbesserung der Frühwarnung und Möglichkeiten für konkrete Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Ereignisfall sind ein wichtiger Ausgangspunkt für eine Betrachtung des gesamten Stadtgebiets.

Danke für eure Beiträge zum Projekt!

Euer RAINMAN-Team beim Land Steiermark, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit:

DI Rudolf Hornich und Mag. Cornelia Jöbstl

cz

Vážené Ministerstvo životního prostředí ČR - Odbor ochrany vod,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu při řešení projektu RAINMAN. V rámci projektu jsme měli v MŽP ČR významnou podporu, a to jak při jeho přípravě, tak po celou dobu jeho řešení. Spolupráce mezi MŽP ČR VÚV TGM, v.v.i. probíhala především po odborné stránce formou sdílení podkladů, prezentací a výstupů z jednotlivých částí projektu. Projekt významně přispěl k prevenci ochrany před povodněmi z přívalových srážek a na principech mezinárodní spolupráce posílil podvědomí o způsobech řešení této aktuální problematiky

MŽP ČR podpořilo projekt nejen po odborné stránce, ale rovněž zajistilo jeho povinné kofinancování, a to po celou dobu trvání projektu.

Srdečně děkujeme za poskytnutou podporu.

Řešitelský tým projektu:

Ing. Pavel Balvín, Ing. Pavla Štěpánková Ph.D. Mgr. Martin Caletka, Ing. Jan Hlom, Ing. Johanna Blocher

interreg

Dear RAINMAN Advisory Board, (Markus Moser: Regional Board Stuttgart, Germany; Clemens Neuhold: Federal Ministry for Sustainability and Tourism, Vienna, Austria; Working Group Floods; Dr. Josef Krasa: Czech Technical University in Prague, Czech Republic)

We would like to thank you for supporting our project as external experts. Your advices, feedback and recommendations regarding the project products were very important for us and helped to improve the RAINMANToolbox. Your critical reviews and comments during the development process of the toolbox regarding the design, layout and the contents included and the intensive discussions provided very valuable support for the whole project.

Your RAINMAN partnership

ge

Liebe Projektpartner,

das RAINMAN-Projekt geht dem Ende entgegen. Leider konnten wir unsere für Mai 2020 in Dresden geplante Abschlusskonferenz mit Herrn Staatsminister Thomas Schmidt nicht durchführen, so dass wir – die Kollegen des SMR – uns auch nicht persönlich bei Ihnen für Ihre Mitwirkung und Unterstützung bedanken konnten. Dies möchten wir nun auf diesem Wege tun. Wir sind sicher, dass die Folgen der Starkregenereignisse auch in Zukunft eine Herausforderung für die Stadt- und Regionalplanung in Sachsen darstellen werden. Dank Ihrer Mitwirkung hat das RAINMAN-Projekt hierzu wichtige Ansätze erbracht.

Ihr RAINMAN-Team im Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR): Dr. Ludwig Scharmann, Peter Just und Dirk Dreßler in der Abteilung 4 mit Herrn Abteilungsleiter Max Winter

pl

Szanowni Państwo,

Z okazji zakończenia projektu chcielibyśmy przede wszystkim wyrazić szczególne podziękowania przedstawicielom Partnerów Stowarzyszonych. Dziękujemy Instytutowi Rozwoju Terytorialnego, za aktywną pomoc w zrozumieniu zawiłości zagadnień z zakresu planowania przestrzennego w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz za Państwa wkład w przygotowanie materiałów podczas spotkania partnerów projektu i produktów końcowych projektu. Państwa zainteresowanie zagadnieniami opracowywanymi w projekcie stanowiło istotny impuls do intensywnej kontynuacji prac. Szczególne podziękowania pragniemy również złożyć Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które wsparło nas swoją cenną wiedzą, dotychczasowymi doświadczeniami i pomysłami rozwiązań ukierunkowanych na obniżanie ryzyka związanego ze skutkami deszczy nawalnych.

Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować za współpracę przedstawicielom Urzędu Miejskiego Wrocławia. Doceniamy dotychczasową współpracę w ramach realizacji projektu RAINMAN i umożliwienie przedstawienia Państwa dotychczasowego doświadczenia, podjętych inicjatyw i zaangażowania w działania związane z realizacją działań sprzyjających zrównoważonemu gospodarowaniu wodami opadowymi i rozpowszechnianiu lokalnej retencji. W perspektywie prognoz coraz częstszych i intensywniejszych deszczy nawalnych rozwiązania, które Państwo wskazują są cenną dobrą praktyką, godną rozpowszechniania na terenie całego Dolnego Śląska. Pod koniec realizacji projektu RAINMAN utwierdziliśmy się w przekonaniu, że z problematyką deszczy nawalnych, które niejednokrotnie powodują duże straty w mieniu prywatnym i gminnym, spotykają się także inne kraje Europy Centralnej. Cieszy nas, że problematyka podejścia do obniżania ryzyka związanego ze skutkami deszczy nawalnych jest poruszana na terenie Dolnego Śląska i że dzięki Państwa współpracy mogliśmy zaprezentować inicjatywy już podjęte.

Dziękujemy również przedstawicielom jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, którzy przybliżyli nam skalę swojej działalności w odniesieniu do różnorodność podejmowanych interwencji również tych dotyczących deszczy nawalnych.

Państwa udział, ciekawe i sprawdzone praktyki oraz zaangażowanie stanowią cenna wartość dodaną dla całości projektu RAINMAN. Chcielibyśmy również złożyć podziękowania władzom samorządowym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom za ich pomoc podczas realizacji projektu. Dotyczy to zwłaszcza działań prowadzonych na terenie powiatu zgorzeleckiego, który był naszym obszarem pilotażowym.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.

Zespół RAINMAN PP9 IMGW-PIB: Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz, Irena Otop, Iwona Lejcuś, Bartłomiej Miszuk, Agnieszka Kolanek, Joanna Kryza, Marzenna Strońska