Analýzy a databáze

Analýzy a databáze jsou základem pro vytvoření Jednotné prostorové informační databáze, která slouží jako vstup pro vytvoření společné strategie řízení kvality ovzduší pro region TRITIA a pro strategie jednotlivých zúčastněných měst.

Analýzy a databáze zahrnují:

  • Přehled současného stavu (studie, projekty, legislativa).
  • Studie současného stavu (socioekonomické, epidemiologické).
  • Osm prostorových databází shromažďujících informace mezi třemi státy.
  • Zpracování prostorových dat (GIS).
  • Matematické modely.
  • Měření intensity dopravy, měření izotopů, analýzy mechů.

Dokumenty jsou dostupné na odkazech níže:

ZPRÁVA O STAVU SOUČASNÉ NÁRODNÍ LEGISLATIVY A POLITIK KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
ZPRÁVA O MINULÝCH A SOUČASNÝCH RELEVANTNÍCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH EU 
ZPRÁVA O PŘEHLEDU EXISTUJÍCÍCH STUDIÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ
SOCIO-EKONOMICKÁ STUDIE OBLASTI ZÁJMU
EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE OBLASTI ZÁJMU