contacts

IETU - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 


40-844 Katowice, ul. Kossutha 6 


tel.: (0-32) 254-60-31; 254-01-64 

E-mail: a.starzewska-sikorska@ietu.pl