contacts

branka.bracic.zeleznik@vo-ka.si

Phone:  +386 1 58 08 348
Mobile: +386 51 326 265
Fax:       +386 1 58 08 303

Public Water Utility JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, Slovenia