contacts

Inštitút priestorového plánovania
Ľubľanská 1
831 02 Bratislava, Slovakia 

ipp-oz.sk

Mr. Ľubomír Macák
ipp@ipp-oz.sk