Pilot testing and implemntation

Pilot activity »Mentoring of newly diagnosed celiac disease patients« implementation event will take place on 21st October 2017 in Maribor.

Spoštovani,

 vabimo vas, da se udeležite našega dogodka v okviru projekta Focus IN CD v organizaciji Mestne občine Maribor, Slovenskega društva za celiakijo, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (Klinike za pediatrijo) in E-Zavoda iz Ptuja.

                                                        Team projekta Focus IN CD

 O PROJEKTU Focus IN CD 

Projekt Focus IN CD je bil prijavljen na 1. javni razpis programa Interreg Central Europe okviru prioritete Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive, podprioritete 1.2. to improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central European regions.

Namen projekta je v pripravi inovativnega modela celostne obravnave pacienta s celiakijo. Glavne aktivnosti so analiza stanja v obravnavi bolnikov s celiakijo v Srednji Evropi, razvoj in implementacija e-izobraževanj za bolnike in strokovni kader, priprava različnih IKT orodij, ki bodo služila kot podpora ciljnim skupinam. Razvili in testirali bomo deset pilotnih storitev (mentorstvo novim bolnikom, prehod od pediatra k internistu, razvoj modela presejanj s hitrim testiranjem, izpopolnjeno zgodnje odkrivanje bolnikov (razvoj diagnostike) in drugih. Veliko aktivnosti bo namenjenih osveščanju in izobraževanju. Rezultat projekta bodo tudi usmeritve, predlogi in priporočila, ki jih bomo partnerji posredovali pristojnim ministrstvom. 

Vodilni partner je Mestna občina Maribor, poleg Univerzitetnega kliničnega centra Maribor – Klinike za pediatrijo v projektu sodeluje tud E-Zavod iz Ptuja.

Ostali partnerji prihajajo iz Nemčije, Italije, Hrvaške in Madžarske, konzorcij je sestavljen iz bolnišnic, univerz, društev in lokalnih in regionalnih institucij.

1