contacts

Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Oddelenie kontroly projektov nadnárodnej spolupráce
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

rudolf.belohorec(@)vlada.gov.sk
tel.:     + 421 2 20 925 910