contacts

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
 
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3 
Tel: +420 224 862 213, +420 224 862 260
E-mail: nadnarodni(@)mmr.cz

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace