Interreg CENTRAL EUROPE
Czech Republic

KONZULTAČNÍ INFODEN PRO ŽADATELE 4. VÝZVY


Dne 19. 3. 2019 je pro zájemce o 4. výzvu Interreg CENTRAL EUROPE připraven konzultační infoden. Bude se konat v prostorech Ministerstva pro místní rozvoj v Letenské 3 na Praze 1.

Konzultační infoden k 4. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE se uskuteční v úterý 19. března 2019 v zasedací místnosti Ministerstva pro místní rozvoj v Letenské 3.

Program akce je rozdělen na 2 stejné bloky – dopolední a odpolední – abychom Vám mohli nabídnout lépe vyhovující termín účasti. Každý z bloků bude začínat obecnou částí formou krátké prezentace zástupce MMR a po ní budou následovat individuální konzultace, které je potřeba předem domluvit telefonicky (+420 731 628 385) anebo emailem (horste@mmr.cz).

Program je ke stažení v přiloženém dokumentu.

Registrace je otevřena online zde od 4. 3. 2019 a uzavřena bude 15. 3. 2019 v 15.00 hod.
Zvolte Vámi preferovaný blok (dopoledne 9-12, anebo odpoledne 13-16). Programy jsou shodné!
Účast je bezplatná. Parkování pro účastníky nezajišťujeme.

program v ČíSLECH

0

Milion ERDF

0

Členských států

0

Tematických Os

0

Špecifických Cílů

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. CENTRAL EUROPE realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

spolufinacovní

80%

Pro partnery z Rakouska, NěmeckA a Itálie

85%

Pro Partnery z České republiky, slovenska, chorvatska, Maďarska, Polska a slovinska

contacts

Více informací neleznete  na národní stránce www.strukturalni-fondy.cz