Interreg CENTRAL EUROPE
Poland

5 lipca br. zakończył się czwarty eksperymentalny nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa. Hasłem przewodnim naboru jest „Kapitalizacja przez Koordynację”.

W terminie złożono 24 wnioski o dofinansowanie. 

Więcej informacji o zakończonym naborze na stronie programu

22.04.2020

news

Innowacje społeczne dzięki branży kreatywnej - zbiór praktyk projektu InduCCI 

W ramach projektu InduCCI powstał zbiór dobrych praktyk stworzony przez partnerów projektowych na podstawie swoich doświadczeń lub doświadczeń instytucji lokalnych działających w zakresie branży kreatywnej i branży kultury (CCI). W zbiorze znajdziemy przykłady wydarzeń, warsztatów i projektów kreatywnych realizowanych w postindustrialnych regionach Europy Środkowej. Przedstawione przykłady dotyczą przede wszystkim wpływu branży kreatywnej na rozwój społeczny regionów, w których przeszłości dominowały różne gałęzie tradycyjnego przemysłu. Znajdziemy przykłady hackathonów, open labów, akceleratorów technologicznych, warsztatów, wystaw czy innych formatów, dzięki którym społeczeństwa regionów przemysłowych przechodzą kreatywną transformację.
Zapraszamy do czerpania inspiracji!


28.04.2019

NEWS

Centrum Kreatywności Nowa Praga – projekt Forget Heritage

W W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Często są opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich. Mając to na uwadze 9 miast europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” – hasło stworzone przez Jane Jacobs było motywem przewodnim partnerstwa.
W projekcie Forget Heritage przeprowadzono działania pilotażowe w wybranych obiektach historycznych znajdujących się w miastach partnerskich.

Czytaj więcej


O programie

0

Budżet

0

Kraje członkowskie

0

Priorytety

0

Cele szczegółowe

dofinansowanie

80%

Partnerzy Z AustriI, Niemiec, Włoch 

85%

Partnerzy z Czech, ChorwacjI, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii

Project story

RESTAURA

Projekt RESTAURA ma na celu identyfikację, testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z rewitalizacją budynków oraz obszarów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Projekt korzysta z patronatu 2018 Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. To, zarządzane przez władze Nowego Dworu Mazowieckiego, międzynarodowe przedsięwzięcie o charakterze pionierskim budzi duże zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego z całej Polski. Potwierdzeniem tego były targi Investate Poland 2018 w podwarszawskim Nadarzynie. Dla przedstawicieli Urzędu Miejsta była to możliwość zaprezentowania uczestnikom targów założeń projektu RESTAURA, nakierowanego na rewitalizację historycznego Placu Solnego oraz nabrzeża Narwi. Realizacja tego projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.


Czytaj więcej

 Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej realizowanych na obszarze Polski (drugi to Interreg Region Morza Bałtyckiego). Umożliwia realizację projektów dotyczących  innowacji i wiedzy, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów naturalnych i kulturowych oraz powiązań transportowych i mobilności. Na realizację programu przeznaczono 246 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projektach mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.

Więcej informacji w języku polskim na www.ewt.gov.pl 

contacts

Newsletter Registration