Novi nZEB pilot projekti u Hrvatskoj uspješno uključeni u eCentral projekt

NEWS FROM CROATIA
06.12.2019
Written by REGEA

eCentral projekt je prošao kroz uspješnu modifikaciju kojom su uvrštena dva dodatna pilot projekta na kojima se testira primjena modela javno-privatnog partnerstva (JPP) za izgradnju novih zgrada javne namjene po standardu gotovo nulte energije (nZEB). Novi pilot projekti koji će se provoditi u općinama Stupnik (Zagrebačka županija) i Marija Bistrica (Krapinsko-zagorska županija) odabrani su temeljem detaljne analize obrazovnih potreba, stanja i demografskih trendova u gradovima i općinama Sjeverozapadne Hrvatske. Pilot projektom predviđena je izrada sveukupne projektne dokumentacije za izgradnju dvije nove osnovne škole s dvoranama prema modelu javno-privatnog partnerstva koji bi omogućio dvjema malim općinama da realiziraju razvojne potrebe bez dodatnih opterećenja proračuna. Projekta dokumentacija podrazumijeva izradu komparatora troškova javnog sektora (studiju izvodljivosti sa analizom troškova i koristi), ugovornu dokumentaciju za provedbu izgradnje škola te dokumentaciju o nabavi u skladu sa zakonima kojima je reguliran JPP model. Vrijednost investicija u dvije škole, koje bi trebale zajedno primiti gotovo 600 učenika te im pružiti najviši obrazovni i tehnički standard boravka, procijenjen je na 7,5 milijuna eura. REGEA je tijekom studenog 2019. godine pokrenula i ugovorila nabavu usluge izrade projektne dokumentacije čiji završetak se očekuje tijekom 2020. godine.

U Svetoj Nedelji je uspješno nastavljen rad na projektu dogradnje Dječjeg vrtića Slavuj, za kojeg je u lipnju 2019. godine izrađen glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola. Projektom je u prvoj fazi predviđena izgradnja niskoenergetskog vrtića veličine 580 m2 u naselju Rakitje koji će sadržavati 4 nove vrtićke jedinice te prateće prostore za boravak djece. Uz najstrože standarde energetske učinkovitosti predviđena je i izgradnja fotonaponskog sustava – sunčane elektrane instalirane snage 10 kW, s fotonaponskim generatorom smještenim na krovu građevine. Navedene mjere rezultirat će zadovoljenjem zahtjevnog nZEB standarda za nove građevine čime će DV Slavuj postati jedan od prvih niskoenergetskih vrtića u Hrvatskoj. Grad Sveta Nedelja je raspisao javni poziv za dogradnju DV Slavuj u studenom ove godine, a ugovaranje radova s izvođačem planira se tijekom 2020. godine.

Ključna namjera projekta eCentral jest na provedbi odabranih pilot projekata razviti potrebna znanja kako bi se JPP koncept mogao testirati te u slučaju uspjeha primijeniti na veći broj zgrada u javnom vlasništvu Republike Hrvatske, ali i u široj regiji Središnje Europe.