Přehled ukončených a stávajících projektů financovaných z fondů EU

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO vypracoval přehled projektů zabývajících se kvalitou ovzduší, které zahrnují značný objem dat a informací, jež budou využity při realizaci projektu AIR TRITIA.

• AIR SILESIA (2010-2013) – vytvoření prvního společného regionálního informačního systému o kvalitě ovzduší v česko-polském regionu Moravy a Slezska.

• AIR PROGRESS CZECHO-SLOVAKIA (2013-2014) – studie zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v česko-slovenském příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje.

• TAB – Take a Breath (2012-2014) – zaměřuje se na rozvoj inovativních přístupů ke znečistění ovzduší s cílem podporovat udržitelný hospodářský rozvoj a ochranu životního prostředí partnerských měst / regionů (Česko, Maďarsko, Itálie, Polsko a Slovinsko).

• i-AIR REGION (2018-2020) – cílem projektu je výměna zkušeností veřejné správy, zejména na regionální úrovni, za účelem vytvoření regionálních legislativních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší (Česko a Polsko).

Přehled ukončených a stávajících projektů financovaných z fondů EUje k dispozici  zde.