Přehled studií o příčinách znečištění ovzduší

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO dokončil přehled dosavadních studií zabývajících se znečištěním ovzduší. Ze studií vyplývá, že kvalita ovzduší v regionu TRITIA je jednou z nejhorších v rámci EU. Společně se severem Itálie patří mezi oblasti s vysokou dlouhodobou koncentrací prachových částic (PM10 a PM2,5). Limity jedovatého benzo(a)pyrenu jsou zde překračovány nejvíce v rámci celé EU.

Přehled studií o příčinách znečištění ovzdušíje k dispozici zde.