contacts

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, 

kontrola-srednjaevropa.svrk@gov.si

+386 1 400 3423

spletna stran nacionalne kontrole