contacts

IETU - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

40-844 Katowice, ul. Kossutha 6

tel.: (0-32) 254-60-31; 254-01-64

E-mail: a.starzewska-sikorska@ietu.pl