Social(i)Makers – povzetek rezultatov, doseženih v letu 2018

Cilj projekta Social(i) Makers je izboljšati možnost za razvoj družbenih inovacij preko sodelovanja s financerji, podjetniki, oblikovalci politik in državljani in ustvariti nove živahne ekosisteme kot rezultat interakcij med deležniki od spodaj navzgor. Leta 2018 smo vzpostavili transnacionalni izobraževalni program za usposabljanje in povezovanje družbenih inovatorjev prek srednjeevropske skupnosti za učenje in inovacije. Naše dejavnosti so bile osredotočene na štiri glavne elemente: 

  • razvoj in promocija Akademije družbenih inovacij
  • organizacija terenskih delavnic v vsaki izmed partnerskih držav
  • organizacija festivalov v vsaki partnerski državi
  • gostovanje spletnih seminarjev

Akademija družbenih inovacij je brezplačni spletni tečaj, sestavljen iz sedmih modulov, ki usmerjajo uporabnike skozi celoten cikel družbenih inovacij in se je začel 10. septembra 2018. Tečaj temelji na strokovnem znanju partnerjev projekta Social(i) Makers in obsega celotni spekter družbenih inovacij - od aktivnega državljana do ustvarjanja, financiranja in izvajanja lastnih rešitev za današnje družbene izzive. Do januarja 2019 se je na tečaj prijavilo več kot 2700 uporabnikov. Na akademijo družbenih inovacij se je še vedno možno prijaviti in ostaja na voljo vsem zainteresiranim.

Da bi nadgradili znanje, pridobljeno na Akademiji družbenih inovacij, je vsaka partnerska organizacija organizirala vrsto terenskih delavnic. Vsaka delavnica je vsebinsko ustrezala modulu na Akademiji družbenih inovacij in jo je vodil izkušen predavatelj. Projektni partnerji so skupaj izvedli 65 delavnic, ki so privabile 1652 udeležencev. Spodaj je prikazana udeležba po državah:

V Sloveniji se je terenskih delavnic udeležilo 228 oseb.

Da bi udeležence dodatno seznanili s cilji projekta, so partnerji projekta Social (i) Makers v matičnih državah organizirali enodnevne festivale. Dejavnosti, ki so se izvajale na festivalih, so segale od praktičnih delavnic,  kjer so udeleženci razpravljali o posebnih izzivih družbenih inovacij, do panelnih razprav in filmskih projekcij. Skupno je sedem festivalov privabilo 740 obiskovalk in obiskovalcev. Poročila s številnih festivalov so na voljo na https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

V Slovenije se je skupno treh festivalov udeležilo 112 oseb. 

Poleg teh aktivnosti je projekt gostil dva spletna seminarja z naslovom »Ali je Blockchain lahko orodje za socialne inovacije« in »Ali Evropa financira socialne inovacije«. Skupaj so spletni seminarji privabili 121 udeležencev. 

Vsakokratne projektne aktivnosti lahko spremljate na Facebook, Twitter in LinkedIn ter na projektni spletni strani.
infographic