Socioekonomická studie

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO vypracoval socioekonomickou studii regionu TRITIA, jejímiž částmi jsou analýzy velikostní struktury měst a obcí, současného rozložení ekonomických aktivit včetně predikce jeho vývoje. Součástí je rovněž popis stavu a vývoje ekonomických a sociálních aspektů obyvatel (bydlení, nezaměstnanost apod.). 

Socioekonomická studie je k dispozici  zde.

Epidemiologická studie

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO dokončil epidemiologickou studii regionu TRITIA, která mapuje zdravotní stav obyvatelstva regionu TRITIA z hlediska onemocnění, jejichž výskyt může být ovlivněn kvalitou ovzduší. Studie se zaměřuje na zhoubná nádorová onemocnění, konkrétně pak na zhoubné nádory průdušnic, průdušek a plic, kardiovaskulární onemocnění a onemocnění dýchací soustavy s detailním zaměřením na chronická onemocnění dolních cest dýchacích.

Epidemiologická studieje k dispozici zde.