Uspješan završetak tri pilot projekta u Hrvatskoj

NEWS FROM CROATIA
08.02.2021
Written by REGEA

'Slavuj' kindergarten in Sveta Nedelja

'Slavuj' kindergarten in Sveta Nedelja

eCentral projekt se u 2021. godini privodi svom uspješnom završetku. U Hrvatskoj su odabrana čak tri pilot projekta na kojima je testirana primjena modela javno-privatnog partnerstva (JPP) za izgradnju novih zgrada javne namjene po standardu gotovo nulte energije (nZEB).

U Svetoj Nedelji je 2020. godine započela dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj, za kojeg je u lipnju 2019. godine izrađen glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola. Projektom je u prvoj fazi predviđena izgradnja niskoenergetskog vrtića veličine 580 m2 u naselju Rakitje koji će sadržavati 4 nove vrtićke jedinice te prateće prostore za boravak djece. Uz najstrože standarde energetske učinkovitosti predviđena je i izgradnja fotonaponskog sustava – sunčane elektrane instalirane snage 10 kW, s fotonaponskim generatorom smještenim na krovu građevine. Navedene mjere rezultirat će zadovoljenjem zahtjevnog nZEB standarda za nove građevine čime će DV Slavuj postati jedan od prvih niskoenergetskih vrtića u Hrvatskoj. Završetak radova i otvaranje vrtića predviđeno je u proljeće 2021. godine. Kao optimalan način i financiranje provedbe izgradnje vrtića odabran je tradicionalan model zbog sveukupno gledajući premalog iznosa investicije za primjenu modela javno-privatnog partnerstva.

Druga dva pilot projekt u Hrvatskoj odabrani su kao optimalni kandidati za realizaciju putem modela javno-privatnog partnerstva temeljem detaljne analize obrazovnih potreba, stanja i demografskih trendova u gradovima i općinama Sjeverozapadne Hrvatske, ali i svog karaktera (novogradnja - green field investicije), posjedovanja zemljišta u javnom vlasništvu za izgradnju te procjene veličine investicije (veći od 8 milijuna eura). Dva pilot projekta provedena su u općinama Stupnik (Zagrebačka županija) i Marija Bistrica (Krapinsko-zagorska županija). Pilot projektom izrađena je kompletna projektna dokumentacija za izgradnju dvije nove osnovne škole s dvoranama prema modelu javno-privatnog partnerstva koji će omogućiti dvjema malim općinama da realiziraju razvojne potrebe bez dodatnih opterećenja proračuna. Projektna dokumentacija sadrži komparator troškova javnog sektora, ugovornu dokumentaciju za provedbu izgradnje škola te dokumentaciju o nabavi u skladu s nacionalnim zakonima. Vrijednost investicija u dvije škole, koje bi trebale zajedno primiti gotovo 600 učenika te im pružiti najviši obrazovni i tehnički standard boravka, procijenjen je između 8-11 milijuna eura.

Ključne lekcije naučene iz testiranja modela javno-privatnog partnerstva jest da kao primarno mora biti zadovoljen uvjet veličine investicije koja bi trebala biti veličine barem 5 milijuna eura. Projekti obnove javnih zgrada podjednako su prikladni za ovaj model kao i izgradnja zgrada jer javni naručitelj može jasno definirati standarde koje želi da se ispune investicijom, bez preuzimanja tehničkog rizika od neispunjavanja energetskih i radnih standarda. U tom smislu, javno-privatno partnerstvo nudi velik broj prednosti u odnosu na tradicionalni model jer omogućava više mogućih modela suradnje partnera koji mogu slobodno definirati rizike koje žele preuzeti investicijom.

Read more about the Pilots in Croatia here.