CSHUB w Krakowie

W ramach głównych celów projektu TASKFORCOME został uruchomiony pierwszy Community Social HUB w Polsce, który jest zlokalizowany w Krakowie w siedzibie partnera projektu TCF HUB Centrum Sportu i Integracji.

CSHUB Kraków został zorganizowany przy ścisłej współpracy partnerów projektu z Polski: Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki ds. Cudzoziemców oraz TCF HUB. Ale niezwykle ważną rolę mają tu do odegrania interesariuszy, których udało się zaangażować do współtworzenia tego wspaniałego miejsca. To są różne organizacje pozarządowe, izby handlowe, przedsiębiorstwa społeczne, urzędy oraz influencerzy, które w pracy codziennej mają styczność z imigrantami prowadzącymi firmy w Polsce.

Krakowski HUB przede wszystkim ma służyć jako punkt wsparcia inicjatyw przedsiębiorczych obcokrajowców mieszkających i pracujących w Małopolsce. Różnorodne szkolenia z prowadzenia biznesu, indywidualne konsultacje, mentoring, spotkania integracyjne, networking i coworking - staną głównymi instrumentami, pozwalającymi przyczynić się do rozwoju  innowacji gospodarczych skierowanych na dobro imigrantów w naszym kraju. 

CSHUB w Krakowie

Z drugiej strony CSHUB jest platformą łącząca lokalny ekosystem przedsiębiorczości imigranckiej, do którego wchodzą firmy, NGOsy, Urzędy, Izby, Fundacji i inne podmioty współpracujące z cudzoziemcami. Zaangażowanie dużej liczby interesariuszy w ramach naszego ekosystemu pozwoli nam na wypracowanie konkretnych propozycji do polityk publicznych, które mają napędzać innowacje społeczne i ułatwiać pobyt obcokrajowcom na terytorium Polski.

Pierwszym etapem w tworzeniu naszego CSHUB było przygotowanie materiałów szkoleniowych skierowanych dla osób prowadzących / planujących własną działalność gospodarczą. Zespół Ekspertów stworzył dedykowany kurs zajęć składający się z treningów i platformy e-learningowej. Bezpłatny kurs liczący 80 godzin wykładów i studiowania online ma na celu odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości związane z prowadzeniem biznesu w Polsce.

Na drugim etapie tworzenia naszego HUBa przeprowadziliśmy remont dwóch sal coworkingowych, gdzie od teraz każdy obcokrajowiec może pracować w komfortowych warunkach i wymieniać się pomysłami z innymi uczestnikami CSHUB.

Trzecim etapem będzie uruchomienie w październiku 2020 roku cyklu zajęć na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów edukacyjnych oraz platformy e-learningowej. Kurs szkoleniowy "Zarządzanie inicjatywą biznesową" jest przeznaczony dla imigrantów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej lub już prowadzących firmę, lub też dla imigrantów zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego. Treningi są również przeznaczone dla wszystkich organizacji oraz osób które w pracy codziennej mają styczność z imigrantami, szczególnie tymi prowadzącymi firmy . Po ukończeniu takiego szkolenia każda organizacja będzie miała dostęp do materiałów treningowych, które może za darmo wykorzystać do własnych celów w przyszłości. 

Zapraszamy do naszego HUBa w Krakowie!

CSHUB w Krakowie
CSHUB w Krakowie