nZEB pilot projekt u Svetoj Nedelji

NEWS FROM CROATIA
30.04.2018
Written by REGEA

U sklopu eCentral projekta Grad Sveta Nedjelja dao je izraditi dvije studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi dogradnje Dječjeg vrtića u Rakitju i izgradnje hospicija i doma za stare i nemoćne osobe u Svetoj Nedelji. Preliminarni rezultati studija izvodljivosti pokazali su da je izgradnja hospicija i doma za stare i nemoćne osobe puno veća investicija i mogla bi biti preveliko financijsko opterećenje za Grad, stoga je odlučeno da će se u drugu fazu ući samo s jednim projektom - dogradnjom dječjeg vrtića.

Pozitivne demografske promjene u Gradu Sveta Nedjelja stavljaju konstantan pritisak na pružatelje usluga predškolskog obrazovanja. Osnovna ekonomska i financijska analiza pokazala je da je dogradnja postojećeg vrtića razumnije rješenje od pružanja dodatnih subvencija za djecu koja žele pohađati javne dječje vrtiće radije nego privatne. Bolja kontrola predškolskog obrazovanja i poboljšanje cjelokupne slike grada kao socijalno osjetljivog predstavljaju dodatne argumente za ovo rješenje.

Cilj eCentral projekta je pružiti podršku ključnim dionicima u procesu prilagodbe na rekonstrukciju i izgradnju javnih zgrada po standardu zgrada gotovo nulte energije (engl. nZEB, nearly Zero Energy Building) uz korištenje inovativnih modela financiranja. Na projektu dogradnje dječjeg vrtića koji će se realizirati do kraja 2020. godine, testirat će se i primijeniti javno-privatno partnerstvo (engl. PPP, Public-Private Partnership) kao inovativni model financiranja. Preliminarne analize pokazale su da će najbolja primjenjivost modela za ovaj projekt biti s projektiraj-izgradi-održavaj (engl. Design-Build-Maintain) konceptom.

Potencijalna tehnološka rješenja za grijanje i hlađenje nove zgrade dječjeg vrtića pokazale su se kao najveća dilema, stoga su u studiji izvodljivosti troškovi životnog ciklusa analizirani za razdoblje od 10, 20 i 30 godina kako bi se ispravno prikazali financijski učinci svakog tehnološkog rješenja. Verzija koja predviđa ugradnju dizalice topline (voda-voda) u kombinaciji s fotonaponskim sustavom pokazala se troškovno optimalnim rješenjem. Rezultati ekonomske analize nisu pokazali značajne razlike u odnosu na financijsku analizu.

U sljedećem koraku projekta će biti provedena analiza kroz komparator troškova javnog sektora (engl. PSC, Public Sector Comparator), te će se dodatno razvijati potencijalni model javno-privatnog partnerstva koji će se kasnije primijeniti na ovaj projekt.

Kako bi se omogućilo pružanje kontinuirane stručne potpore predstavnicima javnog sektora tijekom tehničkog planiranja i financijskog strukturiranja projekata, u sklopu eCentral projekta razviti će se softverski alat za planiranje energetske obnove javnih zgrada prema standardu zgrade gotovo nulte energije, vodič za postizanje standarda zgrada gotovo nulte energije u javnim zgradama, organizirat će se trening programi za javne vlasti, promovirati događanja i dani otvorenih vrata te izraditi planovi energetske obnove javnih zgrada na lokalnoj i regionalnoj razini do 2030. godine.