VÝSTUPY

Cílem projektu AIR TRITIA je pomoci subjektům veřejného sektoru v oblasti řízení kvality ovzduší vytvořením jednotné prostorové informační databáze zavedením nových nástrojů pro řízení a predikci znečišťování ovzduší a dále zpracováním strategií kvality ovzduší pro jednotlivé městské funkční oblasti a také společnou strategii pro region TRITIA.

3 TYPY VÝSTUPŮ

Vytváříme analýzy, nástroje a strategie, které pomáhají řídit kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA.

Analýzy a databáze

Analýzy a databáze jsou základem pro vytvoření Jednotné prostorové informační databáze, která slouží jako vstup pro vytvoření společné strategie řízení kvality ovzduší pro region TRITIA a pro strategie jednotlivých zúčastněných měst.

Analýzy a databáze zahrnují:

  • Přehled současného stavu (studie, projekty, legislativa).
  • Studie současného stavu (socioekonomické, epidemiologické).
  • Osm prostorových databází shromažďujících informace mezi třemi státy.
  • Zpracování prostorových dat (GIS).
  • Matematické modely.
  • Měření intensity dopravy, měření izotopů, analýzy mechů.

Dokumenty jsou dostupné na odkazech níže:

ZPRÁVA O STAVU SOUČASNÉ NÁRODNÍ LEGISLATIVY A POLITIK KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
ZPRÁVA O MINULÝCH A SOUČASNÝCH RELEVANTNÍCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH EU 
ZPRÁVA O PŘEHLEDU EXISTUJÍCÍCH STUDIÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ
SOCIO-EKONOMICKÁ STUDIE OBLASTI ZÁJMU 
EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE OBLASTI ZÁJMU 

Nástroje

Jedním z cílů projektu AIR TRITIA je vytvořit nástroje pro efektivní a transparentní řízení kvality ovzduší v souladu s podporou rozhodování založeném na důkazech. Jde o Systém řízení kvality ovzduší a Predikční varovný systém pro rozhodovací orgány a obyvatele oblasti TRITIA. Nástroje pomohou orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší. V současné době jsou nástroje v testovací fázi.

Strategies
Jedna společná strategie pro oblast TRITIA a pět strategií pro městské funkční oblasti měst Opole, Rybnik, Opava, Ostrava a Žilina.