digitalLIFE4CE: CEDHES Hub Ljubljana

Projekt digitalLIFE4CE išče sveže rešitve na področju digitalnega-integriranega zdravstva. Mnogokatere regije v Srednji Evropi se soočajo s težavami razdrobljenosti zdravstvenega sistema in pomanjkanja sodelovanja med deležniki, kar negativno vpliva na regije same, zaposlene v zdravstvu in njihove prebivalce. Projekt želi odpraviti te težave tako, da spodbuja dialog med oblikovalci politik, strokovnjaki iz stroke in drugimi pomembnimi deležniki. 

Projektni partnerji bodo razvili novo shemo sodelovanja, ki bo deležnikom ponudila: oblikovalcem politik, celostno sliko rešitev, ki so na voljo in kako slednje implementirati; ponudnikom rešitev, priložnosti za sodelovanje; uporabnikom , nove tehnologije in aplikacije. Z namenom povišati investicije v start-upe na področju digitalnega zdravstva, bo projekt bo l tudi primere najboljših praks (t.i. “Healthcare Excellence Spots”) in istočasno pokazal, da je za vpeljavo takih inovacij nujna integracija zdravstvenega sistema.

CEDHES Hub 

Tehnološki park Ljubljana v okviru projekta digitalLIFE4CE razvija svojo skupnost Healthday.si in jo nadgrajuje. Slogan “S podjetji uvajamo digitalne inovacije v zdravstveni sistem”, pove da je TPLJ predan vzpodbujanju podjetništva in podjetnikov, predvsem na področju digitalnega zdravstva. Skupaj z vrhunskimi strokovnjaki iz akademske sfere in industrije, bo vzpostavil dialog z regulatornimi organi in za podjetja razvil t.i. smernice za vpeljavo inovacije v zdravstveni sistem – pot, ki jo marsikateri innovator ne prehodi do konca, saj je proces zamuden in kompleksen. TPLJ bo prav tako, s partnerji projekti, še posebaj pa s partnerji VFG iz Nemčije in STEP-RI iz Rijeke, skrbel za promocijo slovenskih rešitev za zdravstvo v Srednji Evropi. 

 

NOVICE

2019

Events in LJubljana

Meet us here


KONTAKT

TEchnology Park Ljubljana

vodja skupnosti Zdravje v Tehnološkem parku Ljubljana

Mojca Cvirn

mojca.cvirn@tp-lj.s
+386 (0)1 620 34 06


strokovna sodelavka za podporo pri projektih Urška Rauter

 urska.rauter@tp-lj.si
+386 (1) 620 3 406


Proračun projekta

Celotni proračun: 1.551.182,37  Euro

Sofinanciranje s strani ESSR: 1.274.752,00 Euro