RESTAURA Helpdesk (POLSKA)


Osoby do kontaktów

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 9-16

Mariusz ŁOWICKI

Mariusz ŁOWICKI

mariusz.lowiecki@nowydwormaz.pl
+48 22 51 22 238

Anna LATUSEK (Poland)

anna.latusek@ippp.pl
+48 22 453 35 02
+48 609 966 215

Bartosz  KORBUS (Poland)

bartosz.korbus@ippp.pl
+48 22 453 35 02
+48 510 237 765

Tomasz Kołomański
Tomasz KOŁOMAŃSKI

kontakt@krajobraz.edu.pl
+48 693 374 794
Anna WOJTYCH


awojtych@krajobraz.edu.pl


Instytucje publiczne

 1. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.ppp.gov.pl)
 2. Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl)
 3. Ministerstwo Finansów (www.mf.gov.pl)
 4. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl)
 5. Urząd Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl)


Instytucje doradcze

 1. Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.ippp.pl)
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl)


Potencjalni partnerzy

 1. Budimex (www.budimex.com.pl) - infrastruktura budowlana
 2. Fort Gerharda Jarosław Bona (www.fort-gerharda.pl) - sport i rekreacja
 3. INEA S.A. (www.inea.pl) - IT
 4. INFOR Ekspert Sp. z o.o. (www.holding.infor.pl)- media, IT
 5. Inter Health Canada Ltd. (www.interhealthcanada.com) - ochrona zdrowi
 6. Malinowy Zdrój Sp. z o.o. (www.malinowehotele.pl) - sport i rekreacja
 7. Morpol S.A. (www.morpol.com) - infrastruktura drogowa
 8. Nefrolux NZOZ Lucjan Sobieraj s.c. (www.nefrolux.pl) - ochrona zdrowia
 9. Siemens Sp. z o.o. (www.siemens.com) - ochrona zdrowia, efektywność energetyczna, rewitalizacja
 10. Zakład Usług Komunalnych Uskom Sp. z o.o. (www.uskom.eu) - ochrona zdrowia


Biblioteka

W bibliotece są dostępne materiały w formacie PDF w języku angielskim oraz polskim.


Publikacje

 1. Wytyczne Komisji Europejskiej: "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships" - link
 2. Identyfikowanie potencjału stosowania 3P - link
 3. Krajowe wytyczne dla ppp - link
 4. Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania - link 
 5. PPP. Przewodnik dla samorządów - link
 6. Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego - link
 7. Wytyczne do oceny Value for Money - link
 8. RAPORT RYNKU PPP: Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013 - link
 9. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego - link


Raporty

 1. Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki - link
 2. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2016 r. - link
 3. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze termomodernizacji - link 
 4. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze gospodarki odpadami - link 
 5. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze ochrony zdrowia - link
 6. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego - link


Najczęstsze pytania

1) Jak działa Helpdesk?

W punkcie informacyjnym Helpdesk można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w pięciu językach: angielskim, polskim, chorwackim, słowackim i słoweńskim. Do zespołu Helpdesku można zgłaszać się mailowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

2) Czy można zgłaszać się z konkretnymi wątpliwościami dotyczącymi partnerstwa publiczno-prywatnego?

Tak. Nasz zespół udziela odpowiedzi wedle swojej najlepszej wiedzy, najszybciej jak to możliwe – w zależności od tego, jak skomplikowane jest pytanie.

3) Czego dotyczy projekt RESTAURA i jakie będą jego efekty?

Celem projektu RESTAURA jest identyfikacja, sprawdzenie, weryfikacja i promocja dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji przestrzeni zabytkowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Efektem projektu będą strategie, plany, narzędzia, działania pilotażowe oraz warsztaty dla jednostek administracji publicznej w Polsce, Chorwacji, Słowenii i na Słowacji, które przy wykorzystaniu formuły PPP pragną tchnąć nowe życie w opuszczone i zniszczone zabytki.

4) Czy mogę uczestniczyć w działaniach związanych z projektem RESTAURA?

Tak. Od stycznia do listopada 2018 w Polsce, Chorwacji, Słowenii i na Słowacji będą odbywać się warsztaty dla jednostek administracji publicznej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie projektu RESTAURA: http://www.interreg-central.eu/restaura

5) Gdzie znajdę informacje o firmach zainteresowanych udziałem w projektach w formule PPP?

Na polskiej stronie Helpdesku znajduje się lista potencjalnych partnerów. O informacje na ten temat można też pytać w krajowej jednostce administracji publicznej odpowiedzialnej za PPP (w Polsce jest to Ministerstwo Rozwoju: www.ppp.gov.pl) lub w lokalnych jednostkach samorządu terytorialnego.

6) Czy w Polsce odbywają się kursy/warsztaty/konferencje/spotkania poświęcone wymianie dobrych praktyk z zakresu PPP?

Z dużym prawdopodobieństwem tak, ponieważ PPP cieszy się coraz większym zainteresowaniem. O informacje na ten temat można pytać np. w krajowej jednostce administracji publicznej odpowiedzialnej za PPP (w Polsce jest to Ministerstwo Rozwoju: www.ppp.gov.pl) lub w lokalnych jednostkach samorządu terytorialnego.

7) W jaki sposób można powiązać projekty PPP z działalnością organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego?

Zgodnie z tzw. modelem pięciokrotnej spirali organizacje pozarządowe mogą i powinny brać udział we wdrażaniu projektów PPP razem z instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej i przedstawicielami społeczności lokalnych. Mogą pełnić funkcje konsultacyjne lub eksperckie w swoim obszarze działalności, a nawet inicjować projekty. W praktyce wszystko zależy od nastawienia stron zaangażowanych w projekt.