RESTAURA Helpdesk (Slovenija)

Kontaktne osebe

Delovni čas: Ponedeljek-petek 9:00-16:00

Nataša KOLENC

Nataša KOLENC

natasa.kolenc@nova-gorica.si
+386 (0)533 50 171

Aniko NOEMI

Aniko NOEMI

aniko-noemi.turi@kat-inst.si
+386 (0)820 52 300

Mitja STEINBACHER

Mitja STEINBACHER

mitja.steinbacher@kat-inst.si
+386 (0)820 52 300

Petra KOLENC

Petra KOLENC

petra.kolenc@zrc-sazu.si
+386 (0)533 57 326 

Miha SERUČNIK

Miha SERUČNIK

miha.serucnik@zrc-sazu.si
+386 (0)147 06 214

JZP-javne službe

 1. Ministrstvo za Finance (www.mf.gov.si)

Svetovalne ustanove

 1. GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija (www.golea.si)
 2. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si)
 3. Mestna občina Ljubljana (www.ljubljana.si)
 4. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (www.ec.europa.eu)
 5. ZVKDS, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (www.zvkds.si/sl/o-nas)


Morebitni partnerji

 1. SID banka www.sid.si
 2. Pisarna Evropske investicijske banke v Sloveniji (www.eib.org/infocentre)
 3. Petrol (www.petrol.si)  - energetika
 4. HIT (www.hit.si) - turizem

Knjižnica

PDF datoteke (v angleščini)
 1. Gradivo Evropske komisije Smernice za uspešna Javno-zasebna partnerstva" - link
 2. Kuzma, Valentina; Požar, Doris; Lampe Dobre, Maja. Dobre prakse s podrocja javno-zasebnega partnerstva in projektov izgradnje: priročnik (Projekt PROFILI - Oblikovanje cezmejne platforme za izboljšanje procesov graditve objektov v Sloveniji in Italiji) - link 
 3. Kavaš, Damjan. Possible PPP models for cooperation in the municipality of Ljubljana (Working paper No.68) - link
 4. Čepljenik, Matej. Uporaba javno-zasebnega partnerstva v Evropski uniji: specialistično delo - link
 5. Groff Ferjančič, Miranda. Prednosti in slabosti sodelovanja javnega in zasebnega kapitala pri investicijah v javno infrastrukturo : magistrsko delo - link 
 6. Pintar, Jernej. Vpliv institucionalnega okolja na razširjenost javno-zasebnih partnerstev : doktorska disertacija - link 
 7. Živec, Gregor. Javno-zasebna partnerstva v Republiki Sloveniji - (ne)izkoriščen koncept : magistrsko delo - link

Pogosta vprašanja

1) Kako deluje pomoč uporabnikom?

Pomoč uporabnikom nudi odgovore na vprašanja glede projektov javno-zasebnega partnerstva v petih jezikih: angleščini, hrvaščini, poljščini, slovaščini in slovenščini. ekipo lahko kontaktirate po elektronski pošti ali po telefonu od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00.

2) Ali pomoč uporabnikom nudi natančne odgovore na moja vprašanja glede projektov javno-zasebnega partnerstva?

Da. Naša ekipa zagotavlja odgovore skladno s svojim najboljšim vedenjem in v najkrajšem možnem času, odvisno od kompleksnosti vprašanja.

3) Kaj je projekt RESTAURA? Kakšni bodo njegovi rezultati?

Cilj projekta RESTAURA je prepoznati, preizkusiti, evalvirati in promovirati primere dobrih praks uporabe mehanizmov javno-zasebnega partnerstva (JZP) v projektih revitalizacije zgodovinskih zgradb in mestnih jeder. Načrtovani rezultati je izdelava/priprava strategije in akcijskih načrtov, orodij, pilotnih (preizkusnih) dejavnosti in delavnice za javne ustanove na Poljskem, Hrvaškem, Slovaškem in v Sloveniji, ki želijo oživiti opuščene ali zanemarjene zgodovinske zgradbe s pomočjo JZP.

4) Ali lahko sodelujem v dejavnostih projekta RESTAURA?

Da. Delavnice za javne ustanove se bodo odvijale med januarjem in novembrom 2018 na Poljskem, Hrvaškem, Slovaškem in v Sloveniji. Podrobne informacije bodo kmalu na voljo na spletni strani projekta RESTAURA: http://www.interreg-central.eu/restaura

5) Kje lahko dobim informacije o potencialnih zasebnih partnerjih za JZP projekte?

Na spletnih straneh pomoč uporabnikom v vsakem od jezikov držav partneric projekta RESTAURA se nahaja informacija o potencialnih partnerjih. Druga možnost je, da povprašate nacionalni organ, ki je v vaši državi zadolžen za JZP ali pa se obrnete na lokalne uprave v vaši pokrajini.

6) Ali bodo v moji državi na voljo kakšni tečaji/delavnice/konference o JZP?

Zanimanje za JZP narašča, zato je velika verjetnost, da se tovrstni dogodki pripravljajo. O njih se lahko pozanimate pri vašem nacionalnem koordinatorju ali pri lokalni upravi.

7) Kako se projekti JZP povezujejo z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju kulturne dediščine?

Skladno s tako imenovanim modelom peterne vijačnice sodelovanja nevladne organizacije lahko in naj bi sodelovale v projektih JZP skupaj z raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami, podjetji, javno upravo in zainteresiranimi deležniki iz družbe nasploh. Nevladne organizacije lahko sodelujejo kot svetovalci ali strokovnjaki na svojem področju delovanja ali kot pobudniki projektov. V praksi je vse odvisno od pristopa in odnosa udeleženih strani.