A Virtual Square egy olyan LinkedIn-en létrehozott online felület, mely kapcsolatot teremt azon szakmai érdekeltek csoportjával, akiket tájékoztatni kívánunk a DEEPWATER-CE projektben elért eredményekről.

A LinkedIn felületén keresztül célunk, hogy online formában egyeztessünk a projektet érintő szakmai kérdésekről, eredményekről, különösen az alábbi témakörökben:

  • MAR helyszínek kiválasztását célzó módszertani kézikönyv a döntéshozók részére
  • Szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és nemzeti akciótervek kidolgozása, a MAR technológia vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe és egyéb stratégiákba való integrálása

Az online egyeztetések többnyire a feltöltött dokumentumokat kísérő bejegyzések és hozzászólások formájában fognak zajlani. Amennyiben felmerül az igény arra, hogy közvetlenebb módon, részletesebb egyeztetésre kerüljön sor, egyéb online megoldásokat (pl. webinar, Skype, Zoom, stb.) is lehetségesnek látunk, illetve személyes találkozót is szervezünk.

A projekt keretében kétféle online platformot hoztunk létre a LinkedIn felületén:

  1. Nemzeti online fórum: 5 különböző LinkedIn csoport az 5 partnerország (Magyarország, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, Németország) részére, melyeken az adott ország nemzeti nyelvén zajlanak az egyeztetések.
  2. Nemzetközi online fórum: Szélesebb körű, nemzetközi egyeztetések céljából létrejött csoport, melyen angol nyelven zajlik a kommunikáció.

Az online fórumok céljai:

  • A projekttel szemben támasztott elvárások és igények feltérképezése
  • Szakmai támogatás nyújtása
  • A projekttevékenységek megvalósításának támogatása
  • A projekt eredmények létrehozásában és véglegesítésében való részvétel (pl. országos jelentések, képzési anyagok, szakpolitikai ajánlások)
  • Tájékoztatás projekt eseményeken való részvétel lehetőségéről (képzések, disszeminációs események, kerekasztal beszélgetések, stb.)

Az online egyeztetések időpontjáról és formájáról a “CURRENT DISCUSSIONS” menüpont alatt lehet tájékozódni, valamint a projekt social media felületein.