Početak edukacije o standardu zgrada gotovo nulte energije 

NEWS FROM CROATIA
22.05.2019
Written by REGEA

Zgrade javne namjene čine otprilike 12% fonda zgrada srednje Europe te se odlikuju niskim stupnjem energetske učinkovitosti, što uzrokuje visoke financijske troškove regionalnoj/lokalnoj samoupravi.
Europska direktiva o energetskoj učinkovitosti nameće regionalnoj/lokalnoj samoupravi vodeću ulogu pri usvajanju legislativnog okvira EU vezanog uz klimatske promjene i energiju, postavljanjem cilja u iznosu 3% godišnje obnove zgrada javne namjene. Odrednica Europske direktive o energetskom svojstvu zgrada, ključna za postizanje postavljenih dugoročnih ciljeva, odnosi se na zahtjeve standarda zgrada gotovo nulte energije (G0EZ, engl. nZEB) što obvezuje države članice za osiguravanje navedenog standarda za nove zgrade javne namjene i zgrade javne namjene koje podliježu većoj rekonstrukciji, počevši od 2019. godine.
Međutim, ambicioznim ciljevima prijeti nedostatak kompetentnog građevinskog sektora, povjerenja te financijskih sredstava za pokretanje projekata gradnje/obnove po standardu zgrada gotovo nulte energije diljem srednje Europe. Unatoč uspostavljenom legislativnom okviru u području održive gradnje na razini grada/regije (putem SEAP-a, SECAP-a i drugih strateških dokumenata), standard zgrada gotovo nulte energije još uvijek predstavlja novost pri izradi dugoročnih strategija obnove, s obzirom na nedostatak implementacijskih i financijskih mehanizama.

Partneri projekta eCentral odlučili su unaprijediti sektor održive gradnje odgovarajućim alatima, informiranjem relevantnih dionika i pružanjem podrške jedinicama lokalne i regionalne samouprave, s ciljem povećanja stupnja obnove po standardu zgrada gotovo nulte energije. U tu svrhu, 2018. godine je razvijen program edukacije koja se provodi od ove godine: prva radionica na temu standarda zgrada gotovo nulte energije za jedinice lokalne samouprave na području RH provedena je od strane Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske u svibnju 2019. godine, na temelju prethodno definiranog programa edukacije proizašlog iz suradnje partnera projekta eCentral.

Glavni ciljevi provođenja edukacije na temu obnove zgrada javne namjene, planirane (uz Hrvatsku) za područje Slovenije i Mađarske, su sljedeći:

  • prijenos znanja o standardu zgrada gotovo nulte energije u tehničkom i financijskom pogledu,
  • osposobljavanje sudionika za razumijevanje financijskih i okolišnih pogodnosti standarda zgrada gotovo nulte energije te razvijanje novih vještina, kao što je korištenje tehničkog alata za postizanje troškovno optimalne kombinacije mjera pri obnovi po standardu zgrada gotovo nulte energije, izrađenog u sklopu projekta eCentral te
  • povećanje motivacije sudionika za provođenje projekata gradnje/obnove zgrada gotovo nulte energije.

Program edukacije o standardu zgrada gotovo nulte energije sastoji se od dva osnovna dijela: prijenosa znanja i interaktivne radionice za razvoj vještina. Prijenos znanja uključuje četiri modula:

  1. definicija zgrada gotovo nulte energije uz europsku i nacionalnu legislative iz područja održive gradnje,
  2. tehnička rješenja za postizanje standarda zgrada gotovo nulte energije,
  3. dostupni inovativni financijski mehanizmi, kao što su ugovor o energetskom učinku - EPC (engl. energy performance contracting), javno-privatno partnerstvo i skupno financiranje (engl. crowdfunding) koji se analiziraju (u teoriji, ali i u praksi) u okviru projekta eCentral i
  4. provođenje javne nabave za projekte gradnje/obnove po standardu zgrada gotovo nulte energije.

Planira se provođenje edukacije najmanje četiri puta u ovoj godini, s najmanje sedam sudionika u prosjeku, za svaku od ciljanih zemalja (Hrvatska, Slovenija i Mađarska).

Svrha provođenja edukacije je pokretanje platforme za buduće projekte gradnje/obnove po standardu zgrada gotovo nulte energije u svakoj državi partnera, uspostavom međusobne suradnje jedinica lokalne/regionalne samouprave, ESCO tvrtki, financijskih institucija, privatnog sektora i platformi za skupno financiranje (engl. crowdfunding).