Megkezdődött a közel nulla energiaigényű középületekről szóló képzések megvalósítása

NEWS FROM HUNGARY
24.05.2019
Written by Energiaklub

A közép-európai épületállomány 12%-a középület, ezek rossz energetikai állapota a legtöbb település számára súlyos pénzügyi terhet jelent. Az EU-s energiahatékonysági direktíva alapján a helyi önkormányzatoknak kulcsszerepe van az energetikai és klímapolitikai célok elérésében, nevezetesen az évi 3%-os középület-felújítási célszám kapcsán. Az épületenergetikai direktíva (EPBD) egyik legfontosabb eszközei e hosszú távú célok eléréséhez a közel nulla energiaigényű (nZEB) épületekre vonatkozó előírások, melyek alapján a tagállamokban 2019. januárjától az új és jelentős felújításon áteső középületeknek meg kell felelniük az nZEB követelményeknek.

Az ambiciózus célok megvalósulását azonban Közép-Európában akadályozza a kapacitás- és a bizalomhiány, valamint a nZEB projektek végrehajtásához szükséges pénzügyi források hiánya. Habár sok közép-európai régió és város készített már a fenntartható energetikai felújításokra vonatkozó hosszú-távú keretrendszert (pl. SECAP-ot), az nZEB továbbra is újdonságot jelent a részletes felújítási stratégiák kidolgozásában, mivel nincsenek megfelelő értékelési eszközök és finanszírozási források ilyen projektek kidolgozásához.

Ezt támasztja alá az eCentral projekt keretében 2018-ban elvégzett kérdőíves felmérés is: a válaszadók által képviselt önkormányzatok több mint 70%-nál nem használnak semmilyen döntéstámogató eszközt, szoftvert, kalkulátort az energetikai felújításokkal elérhető megtakarítások értékeléséhez. Az eCentral projekt fókuszában álló innovatív finanszírozási megoldásokkal (energiahatékonysági szerződés, PPP, közösségi finanszírozás) kapcsolatban megkérdeztük, van-e elegendő tudás az önkormányzatnál ezek megvalósításához. Az eredmények alapján a magyar önkormányzatok nem zárkóznak el ezektől a megoldásoktól, de megfelelő belső tudás csak alig több mint 10%-uknak van.

figure-nZEBletter4.png

’Az Ön önkormányzatánál van elegendő tudás EPC / PPP / közösségi finanszírozású projektek kidolgozásához és megvalósításához?’ c. kérdésre adott válaszok megoszlása, kérdőíves kutatás, 2018, Energiaklub

Az eCentral szakértői csapata azon dolgozik, hogy ezeket a hiányokat megszüntesse, megfelelő eszközöket, tudást és támogatást nyújtson a helyi önkormányzatok számára, hogy a nZEB épület felújítások aránya növekedésnek induljon Közép-Európában. Ennek egyik eszköze, a nZEB követelményeket és megvalósítási, illetve finanszírozási lehetőségeket bemutató képzés tartalma 2018-ban az Energiaklub vezetésével kidolgozásra került, és ennek alapján Horvátországban idén májusban megvalósult az első képzés is.

A tréningek fő célja, hogy

  • nZEB épületekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi információkat adjon át,
  • a résztvevők megértsék a nZEB felújítások pénzügyi és környezeti hasznosságát és új képességekre tegyenek szert (pl. a projekt keretében kifejlesztett kalkulátor használata) és
  • motivációt kapjanak ilyen projektek fejlesztéséhez.

Az egynapos képzés anyagának két pillére a tudásátadás és egy interaktív workshop. Az információ átadás fő témái:

  1. a nZEB elvek és hazai szabályozás,
  2. nZEB technológiák,
  3. finanszírozási lehetőségek: energiahatékonysági szerződés, PPP, közösségi finanszírozás és
  4. nZEB projektek közbeszerzése.

Tervezetten 4-4 tréninget fognak a projekt partnerek szervezni Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, összesen legalább 80 résztvevő számára.

A képzések és a bevont szakértők segítségével reményeink szerint számos nZEB projekt előkészítése kezdődhet majd meg az említett célországokban.