Domovská stránka projektu 3Lynx

Vlk se vrací do šumavských hvozdů!

Návrat vlka do Pošumaví potvrdily fotopasti projektu 3Lynx.

Fotopasti, umístěné v rámci projektu 3 Lynx organizací ALKA Wildlife, zaznamenaly poprvé v novodobé historii výskyt vlka na Netolicku v jižních Čechách. Jedná se o osamělého vlka, který prochází po lesní cestě. Není to žádný důkaz, že by se v dané oblasti pohyboval vlčí pár nebo celá smečka. 

Vlk evropský, zaznamenaný v únoru 2018 na Netolicku, zdroj: Projekt 3 Lynx, Alka Wildlife

Vlk , zaznamenaný v únoru 2018 na Netolicku, zdroj: Projekt 3 Lynx, Alka Wildlife

V roce 2015 byl pomocí fotopastí poprvé zdokumentován výskyt vlka na Šumavě, přesněji na východním okraji pohoří u Loučovic. Poslední vlk na české straně Šumavy byl zastřelen v roce 1874 v polesí Lipka u Vimperka. Od té doby pocházela ze Šumavy pouze občasná pozorování, důkaz o výskytu této šelmy v oblasti ovšem chyběl. 

Vlk

První šumavský vlk, zaznamenaný u Loučovic v únoru 2015, zdroj: Trans-Lynx Projekt, ALKA Wildlife

Po roce 2015 začaly pozorování a fotografie vlka ze Šumavy a Pošumaví přibývat, vždy se však jednalo o osamocené jedince. Dva roky po vlkovi u Loučovic, na jaře 2017, byl na české i bavorské straně Šumavy  poprvé zaznamenán vlčí pár. Tento pár se poté úspěšně rozmnožil a v červenci 2017 byla na fotopastech Národního parku Bavorský les poprvé v novodobé historii zaznamenána vlčí smečka se třemi vlčaty.

Video prvních šumavských vlčat
http://video.idnes.cz/?idvideo=V170808_145431_budejovice_jda
Zdroj: Facebook Národního parku Bavorský les

V roce 2017 a 2018 tak došlo k dalšímu nárůstu záznamů vlka ze Šumavy, a byly také zaznamenány první útoky vlků na stáda ovcí. Správa Národního parku Šumava i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, partneři projektu 3Lynx, proto začaly poskytovat chovatelům ovcí poradenství, jak předcházet škodám způsobeným vlky (jako nejlépe funkční řešení se zatím ukázala instalace elektrických ohradníků a používání pasteveckých psů), jak žádat o dotace na tato preventivní opatření, a jakým způsobem žádat o náhradu škody způsobenou vlky na hospodářských zvířatech. Více na https://www.navratvlku.cz/

Novodobé šíření vlka na Šumavě a v Pošumaví je dáno především pozitivním vývojem sousedních vlčích populací. Samice ze šumavského páru pochází  z populace v saské Lužici viz.  
http://www.wolf-sachsen.de/en/the-wolf/wolves-in-germany/distribution-in-germany, samec je ale původem z Alp viz. http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/635422311267073434_WAG_report_2014.pdf.

Vzhledem k výborným migračním schopnostem vlků, kteří dokáží překonat i několika set kilometrové vzdálenosti, není návrat vlka na Šumavu zas takovým překvapením. Přírodně velice zachovalé území, s rozsáhlou plochou lesů a dostatkem potravy poskytuje této šelmě ideální podmínky pro život. Stejně jako rys ostrovid, i vlk se tak v současnosti vrací tam, kde kdysi žil, a kam také patří.

Autor: Tereza Mináriková, ALKA Wildlife

HOME