ŠINDLE A STREŠNÁ KRYTINA
V SLOVINSKÝCH KRAJINÁCH

,

FOTO: ANJA JERIN, DOCUMENTATION SEM

Šindliarstvo je remeslo výroby šindľov, štiepaných drevených dosiek z ihličnanov. K remeselnému remeslu patrí aj pokrytie striech rôznych štruktúr od jari do neskorej jesene, hlavne vo vyššie položených oblastiach Slovinska. Rovno rastúce ihličnaté drevo s hustými letokruhmi a bez hrčí obsahuje prírodnú ochranu pred rôznymi atmosférickými vplyvmi ...

Výrobca šindľov potrebuje na výrobu šindľov lesnícke a stolárske náradie. Na vyrúbanie stromu v jesenných mesiacoch vyberie ten, ktorý rastie medzi 600 a 800 m nad morom. Strom je v zime vyrezaný, keď je drevo v pokoji. Vo svojej dielni ho rozrezáva na menšie kúsky, rozdelí ho na čo najrovnomernejšie časti a odstráni dreň a kôru. Drevo sa potom štiepi rezacím nožom a paličkou v smere rastových prameňov. Ručné štiepanie vytvára na povrchu dreva malé drážky, ktoré spôsobujú rýchlejší odtok vody a tým poskytujú drevu dlhšiu životnosť. Takto vyrobené šindle sa potom naskladajú na drevnú hmotu, ktorá sa zníži na váhu a nechá sa vysušiť na vzduchu od jedného mesiaca do jedného roka. Šindeľ bol v roku 2017 zapísaný do Registra nehmotného kultúrneho dedičstva Slovinska.

,

FOTO: MARTIN SMERDEL

V rámci projektu ARTISTIC bola v regióne zahájená veľmi dôležitá pilotná akcia „Drevená strešná krytina“. Jedným z cieľov tejto akcie je dosiahnuť lepšie využitie prírodných zdrojov v súvislosti s NKD na podporu podnikania v regióne. Cieľom je využiť prírodné zdroje na uchovanie vedomostí a zručností
v oblasti drevárstva v regióne a Julských Alpách. V rámci tejto iniciatívy slovinskí ARTISTIC partneri organizovali okrem iného:

  • rôzne workshopy „Od lesa k drevenej streche“ v spolupráci s THE SAW ROMAN KRAVANJA
  • workshopy pre podnikateľov, ktoré ich majú povzbudiť, aby si uchovali a odovzdali vedomosti a zručnosti v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  • workshop so strednými školami o udržateľnosti dreva s cieľom pomôcť pri vývoji produktu.
.

FOTO: METKA BELINGAR

Projekt ďalej počíta s 5 až 10 ročnými monitorovacími činnosťami, ktoré vyústili do mnohých zaujímavých pozorovaní a záverov v oblasti spracovania dreva.

Informácie a fotografie uvedené v tomto článku pochádzajú z brožúry „SLOVENIJA - REGION BOVEC. NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO“, ktorú pripravili Obec Bovec a Jarina, partneri projektu Družstvo pre rozvoj vidieka - ARTISTIC.