93 BYZNYS PLÁNY PRO PROJEKTY NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

SOUHRN PILOTNÍ AKCE ARTISTIC Č. 1

.

Rozmanitost je základním principem nehmotného kulturního dědictví. Zachování těchto různých forem vyjadřování a praktik je úkolem generací. Regiony se stávají tím, čím jsou, prostřednictvím živých kulturních projevů. To vytváří identitu a posiluje soudržnost skupin a komunit. Společnost si je vědoma tradičních znalostí a dovedností založených na zkušenostech, což znamená, že nehmotné kulturní dědictví přispívá k lidské udržitelnosti tím, že navíc splňuje současné i budoucí sociální výzvy. V regionu Štýrské sopečné země ležící přímo v pohraniční oblasti se Slovinskem má nehmotné kulturní dědictví zvláštní postavení. Lidé jsou již po dobu nejméně 20 let povoláni k procesu uznávání a připomínání starých tradic a forem projevu. Najdou
v nich potěšení a utvářejí tak své životní prostředí, někdy aniž by věděli, že jejich znalosti jsou součástí nehmotného kulturního dědictví.

Sociologové vědí, že různé kulturní techniky nás spojují mezi sebou. Ve Štýrské sopečné zemi vidíme cíl a úkol projektu ARTISTIC zvýšit povědomí
a hovořit o těchto společných technikách a společných znalostech. Je důležité zviditelnit techniky a zabývat se jejich hodnotou. Nemateriální kulturní dědictví se tak stalo velmi živou záležitostí. Vytváří identitu, stabilitu a podporuje lidi, aby jednali. Tímto způsobem lidé v regionu prožívají sociální soudržnost a uvědomují si, co to znamená účastnit se být Evropanem. Protože lidé potřebují definovat hodnoty, bez vizualizace své jedinečnosti hrozí, že kulturní dědictví našeho regionu zanikne, protože nikdo se nemusí naučit starat se o toto dědictví nebo jej kultivovat pro budoucí generace.

1. pilotní akce ARTISTIC byla zaměřena na generování nejméně 76 podnikatelských plánů celkově ve všech 8 projektových regionech pro zhodnocení místních nápadů na projekty NKD podle místních potřeb. Témata obchodních plánů byla různá v závislosti na specifikách každého regionu. Partneři se zavázali přizpůsobit činnosti k rozvoji podnikatelských plánů, včetně setkání 1 na 1, koučování, malých seminářů, pitch sezení.

Tyto činnosti pro realizaci podnikatelských záměrů byly rozděleny do několika fází:

  • Zahájení otevřené výzvy pro podnikatelské nápady zaměřené na místní valorizaci NKD
  • Dodržování státní podpory
  • Poskytování asistenčních služeb vybraným aktérům NKD zaměřených na posouzení projektových nápadů a rozvoj podnikatelských plánů s využitím podpůrných nástrojů vypracovaných v rámci projektu ARTISTIC
  • Dodání obchodních plánů
  • Výběr podnikatelských plánů, které mají být kandidáty na přijetí k nadnárodní pilotní akci.

V důsledku otevřené výzvy v každé zemi byl vytvořen seznam nápadů. Tento seznam nakonec obsahoval 132 nápadů z 8 středoevropských regionů. Partneři projektu nabídli místním zúčastněným stranám širokou škálu služeb, aby je podpořili při přípravě obchodních plánů.

Při realizaci obsahu této činnosti partneři projektu také využili služeb a nástrojů vyvinutých v dřívější fázi projektu ARTISTIC, což umožnilo zhodnotit jejich účinnost a užitečnost v procesu podpory místních aktérů.

Výsledkem pilotní akce bylo, že partneři projektu dodali 93 podnikatelských plánů (ze 76 plánovaných). Obchodní plány a prezentace byly posouzeny hodnotícími komisemi příslušných odpovědných partnerů projektu. V důsledku toho bylo 34 vybraných nápadů označeno jako slibné pro provádění pilotní akce č. 2. 

Článek připravila paní Daniela Adler - zástupce Asociace pro povýšení Steirisches Vulkanland, partner projektu ARTISTIC / https://www.vulkanland.at/

.