93 POSLOVNIHI NAČRTOV ZA NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO

POVZETEK ARTISTIC PILOTNIH AKCIJ ŠT. 1

.

Raznolikost je osnovno načelo nesnovne kulturne dediščine. Ohranjanje teh različnih oblik izražanja in praks je naloga generacij. Regije postanejo to, kar so, skozi žive kulturne izraze. To ustvarja identiteto in krepi kohezijo skupin in skupnosti. Družba se zaveda tradicionalnih znanj in spretnosti, ki temeljijo na izkušnjah, da nematerialna kulturna dediščina prispeva k človekovi trajnosti z dodatnim soočanjem s sedanjimi in prihodnjimi družbenimi izzivi. V regiji Štajerske vulkanske dežele, ki leži tik ob meji s Slovenijo, ima nematerialna kulturna dediščina poseben status. Ljudje so že vsaj 20 let pozvani, da cenijo in se spominjajo starih tradicij in oblik izražanja. V njih najdejo zadovoljstvo in tako oblikujejo svoje življenjsko okolje, včasih pa tudi ne vedo, da je njihovo znanje del nesnovne kulturne dediščine.

Sociologi vemo, da nas različne kulturne tehnike povezujejo med seboj. V deželi štajerskih vulkanov vidimo cilj in nalogo projekta ARTISTIC ozaveščati in govoriti o teh skupnih tehnikah in skupnem znanju. Pomembno je, da so tehnike vidne in se spopadajo z njihovo vrednostjo. Tako je nematerialna kulturna dediščina postala zelo živahna zadeva. Ustvarja identiteto, stabilnost in spodbuja ljudi k ukrepanju. Tako ljudje v regiji doživljajo socialno kohezijo in se zavedajo, kaj pomeni sodelovati v tem, da smo evropski. Ker moramo ljudje opredeliti vrednote, ne da bi pri tem predstavljali njeno edinstvenost, kulturna dediščina naše regije lahko izumre, saj se nihče ne more naučiti skrbeti za to dediščino ali jo gojiti za prihodnje generacije. 

Prva pilotna akcija ARTISTIC je bila namenjena ustvarjanju najmanj 76 poslovnih načrtov v vseh 8 projektnih regijah za valorizacijo lokalnih idej projekta ICH glede na lokalne potrebe. Predmetna področja poslovnih načrtov so bila različna, odvisno od posebnosti posamezne regije. Partnerji so se lotili prilagojenih aktivnosti za razvoj poslovnih načrtov, vključno z 1NA1 sestanki, coachingom, majhnimi delavnicami, predstavitvami. 

Te dejavnosti za izvedbo poslovnih načrtov so bile razdeljene na več stopenj:

  • Začetek odprtega razpisa za poslovne ideje, usmerjene v lokalno valorizacijo ICH
  • Skladnost z državno pomočjo
  • Zagotavljanje storitev pomoči izbranim akterjem ICH za oceno idej projektov in razvoj poslovnega načrta z uporabo podpornih orodij, izdelanih
    v okviru projekta ARTISTIC
  • Izdelava poslovnih načrtov
  • Izbira poslovnih načrtov za kandidaturo za sprejem v nadnacionalno pilotno akcijo. 

Kot rezultat odprtega razpisa v vsaki državi je bil ustvarjen seznam idej. Ta seznam je na koncu vseboval 132 idej iz 8 srednjeevropskih regij. Projektni partnerji so lokalnim deležnikom nudili široko paleto storitev, da so jim pomagali pri razvoju poslovnih načrtov.

Pri izvajanju vsebine te dejavnosti so projektni partnerji uporabili tudi storitve in orodja, razvita v zgodnejši fazi projekta ARTISTIC, ki so omogočili oceno njihove učinkovitosti in uporabnosti v procesu podpore lokalnim akterjem. 

Kot rezultat pilotne akcije so projektni partnerji dostavili 93 poslovnih letal (od 76 načrtovanih). Poslovne načrte in predstavitve so predstavili ocenjevalni odbori odgovornih projektnih partnerjev. Kot rezultat je bilo 34 izbranih idej opredeljenih kot obetavnih za izvajanje pilotne akcije št. 2. 

Članek, ki ga je pripravila gospa Daniela Adler, predstavnica Združenja za napredek Steirisches Vulkanland, partner projekta ARTISTIC / https://www.vulkanland.at/

.