93 ÜZLETI TERV A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGI PROJEKTOKHOZ

Az egyes számú ARTISTIC kísérleti intézkedés összefoglalása

.

A sokszínűség a szellemi kulturális örökség alapelve. A kifejezés és a gyakorlat e különféle formáinak megőrzése feladat lesz sok sok generáció számára. A régiók élő kulturális kifejezések révén válnak olyanná, mint amilyenek. Ez identitást teremt és erősíti a csoportok és közösségek kohézióját.
A hagyományos tudás és tapasztalat alapú készségek ismerete révén a társadalom megtapasztalja, hogy a szellemi kulturális örökség hozzájárul az emberi lét fenntarthatóságához, kiegészítve a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívásokkal. A stájer vulkáni földterület közvetlenül a szlovén határmenti régióban található, ahol a szellemi kulturális örökség különleges státusszal rendelkezik. Az emberek figyelmét már legalább 20 éve hívják fel a régi hagyományok és kifejezési formák megbecsülésére, értékelésére és újrateremtésére. Örömöt találnak bennük, és így alakítják az életkörülményeiket, néha anélkül is, hogy tudnák, hogy tudásuk része a szellemi kulturális örökségnek.

A szociológusok tudják, hogy a különböző kulturális technikák összekötik az embereket egymással. A stájer vulkáni földterületen az ARTISTIC projekt céljának és feladatának látjuk azt, hogy tudatosítsuk és beszéljünk ezekről a közös technikákról és a közös ismeretekről. Fontos, hogy a technikákat láthatóvá tegyük, és helyén kezeljük az értéküket. Így a szellemi kulturális örökség nagyon élénk kérdéssé vált. Identitást és stabilitást teremt, valamint cselekvésre ösztönzi az embereket. Ily módon a térségben élők megtapasztalják a társadalmi kohéziót, és megismerik, mit jelent európainak lenni. Mivel az embereknek meg kell határozniuk az értékeiket, annak egyedi megjelenése nélkül, régiónk azt reszkírozza meg, hogy kulturális öröksége kihal, mivel senki nem tanulja meg, hogyan kellene vigyázni, óvni ezt az örökséget, vagy, hogy hogyan kell azt a következő generációk számára ápolni, életben tartani. 

Az ARTISTIC 1. számú kísérleti intézkedése legalább 76 üzleti terv létrehozását célozta meg, mind a nyolc projekt régióban a helyi szellemi kulturális örökség (ICH) projektötletek érvényesítésére a helyi igényeknek megfelelően. Az üzleti tervek tárgyi területei az egyes régiók sajátosságaitól függően változtak. A partnerek testreszabott tevékenységeket vállaltak az üzleti tervek kidolgozására, beleértve a négyszemközti találkozókat, a coachingot,
a kisebb műhelymunkákat, és a megbeszéléseket. 

Az üzleti tervek átadásának a szempontjából ezeket a tevékenységeket több szakaszra osztották:

  • Nyílt pályázati felhívás indítása a helyi szellemi kulturális örökség (ICH) valorizációját megcélzó üzleti ötletek számára
  • Állami támogatások betartása
  • Segítségnyújtás a kiválasztott szellemi kulturális örökség (ICH) szereplők számára, a projekt-ötlet értékeléséhez és az üzleti terv kidolgozásához, az ARTISTIC projektben kidolgozott támogató eszközök felhasználásával
  • Üzleti tervek átadása
  • Az üzleti tervek kiválasztása ahhoz, hogy azok a transznacionális kísérleti intézkedésbe felvételt nyerjenek.

Az egyes országokban meghirdetett nyílt felhívás eredményeként elkészült az ötletek listája. Ez a lista végül 132 ötletet tartalmazott 8 közép-európai régióból. A projekt partnerei széles körű szolgáltatást kínáltak a helyi érdekelt feleknek, hogy támogassák őket az üzleti tervek kidolgozásában.

A tevékenység tartalmának megvalósítása során a projektpartnerek az ARTISTIC projekt korábbi szakaszában kifejlesztett szolgáltatásokat és eszközöket is felhasználták, amelyek lehetővé tették hatékonyságuk és hasznosságuk felmérését a helyi szereplők támogatása során. 

A kísérleti tevékenység eredményeként a projektpartnerek 93 üzleti tervet adtak be (a tervezett 76 volt). Az üzleti terveket és a bemutatott prezentációkat az illetékes projektpartnerek értékelő bizottságai értékelték. Ennek eredményeként 34 kiválasztott ötlet bizonyult ígéretesnek a 2. kísérleti intézkedés végrehajtására. 

A cikket Daniela Adler, a Steirisches Vulkanland Fejlesztési Szövetség képviselője, az ARTISTIC projekt partnere készítette / https://www.vulkanland.at/

.