A LEGALAPVETŐBB KRITÉRIUMOK
A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGI PROJEKTEK LEGTÖBBET ÍGÉRŐ DIMENZIÓINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

.

FÉNYKÉP: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Az ARTISTIC projekt partnereivel és munkatársaival együttműködve a Hamburgi Egyetemről Prof. Dr. Gertraud Koch, az Európai Etnológia / Kulturális Antropológia Intézetének koordinálásával, kritériumkészletet dolgozott ki a szellemi kulturális örökség valorizációs projektjei legígéretesebb dimenziójának meghatározására. A kritérium listát az ARTISTIC partnereinek és munkatársaiknak mutatták be a 2020. január 30-i transznacionális internetes találkozó során, ahol a partnereknek és társaiknak lehetőségük volt, hogy elmondják a javaslataikat és a véleményüket a kidolgozott listáról.

A webkonferencia után, és a COVID-19 világjárvány miatt, a projekt partnerei fizikai események helyett online rendezvényeket szerveztek és valósítottak meg, hogy ismertessék a kritériumkészletet, és megvitassák azt a helyi állami szereplőkkel. Az online tevékenységek lehetővé tették a partnereknek és munkatársaiknak, hogy bemutassák a kritériumkészletet, és megbeszéljék azokat a helyi szellemi kulturális örökségekben érdekelt felekkel, hogy kiigazításokat javasolhassanak. Ez a kritériumkészletről a közszereplőkkel folytatott eszmecsere elengedhetetlen volt, hogy az ARTISTIC projekt céljain belül az egyes régiók eltérő igényeit és helyzetét láthatóvá tehessük. A készlet kidolgozott változata megalapozta az ARTISTIC nyilatkozatot is, amelyet hamarosan bemutatunk a nagy nyilvánosságnak is.

A Hamburgi Egyetem Európai Etnológia / Kulturális Antropológia Intézete egy kritériumkészletet dolgozott ki az ARTISTIC stratégiára és a végrehajtott kísérleti intézkedések eredményeire építve. A készlet útmutatásként szolgál minden partner számára, akik támogatni akarják a szellemi kulturális örökség értékeit, és azért dolgoznak, hogy hozzájáruljanak a közép-európai országok helyi fenntartható fejlődéséhez. A kidolgozott kritériumkészlet például rámutat annak szükségességére, hogy világossá kell tenni az adott szellemi kulturális örökséget, és láthatóvá is a nyilvánosság számára. Azt is javasolja a partnereknek, hogy fordítsanak figyelmet az adott szellemi kulturális örökség sajátosságaira és egyediségére, valamint annak szükségességére, hogy az adott szellemi kulturális örökség értékeinek hordozóit és alkotóit bevonják a projekt minden fázisába, tartsák tiszteletben az szellemi kulturális örökség lényegét és annak létrehozóit, hogy ez ne veszítse el jelentőségét, jelentését és alapvető kulturális értékét. Ezen kívül az adott szellemi kulturális örökség érvényesítésével és a helyi fenntartható fejlődéssel kapcsolatos minden fontos témát magában foglal, mint például az állandó szakmai képzés biztosításának szükségessége, a szellemi kulturális örökség szereplői hálózatépítési törekvéseinek támogatása, vagy annak szükségessége, hogy felismerjük a szellemi kulturális örökség potenciálját, valamint a szellemi kulturális örökség összekapcsolása a piaccal és
a közélettel. Végül, a készlet általános iránymutatás a bevált gyakorlatokban a szellemi kulturális örökség valorizációja érdekében létrejött együttműködésekben, hogy elérjék a helyi vagy regionális fenntartható fejlődést Közép-Európában és azon túl is.

A cikket készítette Dr. phil. Eliane Fernandes Ferreira, kutató
az Institute of European Ethnology/Cultural Anthropology
of the University of Hamburg


.

FÉNYKÉP: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE