Riadenie kvality ovzdušia

Tím expertov VŠB začal pracovať na nástrojoch pre riadenie kvality ovzdušia. Bola vykonaná analýza požiadaviek na Systém riadenia kvality ovzdušia. Na základe týchto požiadaviek bol navrhnutý a zrealizovaný vhodný dátový model v PostgreSQL / Postgis priestorovej databáze. Následne bola vybraná vhodná SW architektúra (Model-view-controller) umožňujúca správnu komunikáciu užívateľského rozhrania, riadenia a dátového modelu. Systém riadenia kvality ovzdušia je rozdelený na klientsku časť pre bežného užívateľa a administrátorskú časť pre systémové hlásenia (import dát, riadenie projektov a riadenie jednotlivých úrovní). Klientska časť je vo fáze vývoja a administrátorská časť je pripravená - v testovacej fáze.   

Výstupy Systému riadenia kvality ovzdušia

Systém riadenia kvality ovzdušia prototyp Boli navrhnuté dátový model a dátová štruktúra pre Manažérsky systém riadenia kvality ovzdušia. Manažérsky systém riadenia kvality ovzdušia zahŕňa klientsku časť pre bežného užívateľa a správu pre import dát, riadenie projektu a riadenie jednotlivých úrovní). Klientska časť je vo fáze vývoja a časť pre správu je v testovacej fáze.
Prognostický výstražný systém prototypVŠB zabezpečila vstupné dáta pre algoritmus prognózy pre Prognostický výstražný systém. Zahŕňa meteorologické údaje z automatického monitorovania kvality ovzdušia, ktoré boli odovzdané IMGW – Ústav meteorológie a vodného hospodárstva.