Badania obecnej sytuacji

Badanie społeczno-ekonomiczne

ACCENDO opracowało badanie społeczno-ekonomiczne regionu TRITIA, które mapuje rozmieszczenie ludności regionu według cech społeczno-ekonomicznych, w tym ich długoterminowy rozwój, w tym starzenie się populacji i trendy migracyjne. Badanie to służy również, jako podstawa do strategicznego planowania jakości powietrza w obszarze TRITIA, również miasta mogą je wykorzystać do każdego innego planowania strategicznego na swoim terytorium.

Badanie epidemiologiczne

ACCENDO opracowało badanie epidemiologiczne regionu TRITIA poprzez interpretację obszernych danych epidemiologicznych, które zostały opracowane przez ekspertów w dziedzinie epidemiologii, socjologii i statystyki. Badanie identyfikuje wpływ jakości powietrza na występowanie wybranych chorób. Badanie jest przeprowadzane w obrębie jednostek terytorialnych LAU-1 (okresy i powiaty), na podstawie danych o liczbie zgonów z powodu wybranych chorób związanych z jakością powietrza, w różnych grupach wiekowych. Z niniejszych danych, na potrzeby badania, obliczono standaryzowany wskaźnik śmiertelności, w odniesieniu do jakości powietrza na obszarze 3 państw.