Studie současného stavu

Socioekonomická studie

ACCENDO zpracovalo socioekonomickou studii regionu TRITIA, která mapuje rozdělení populace regionu dle socioekonomických charakteristik, včetně jejich dlouhodobého vývoje včetně stárnutí populace a migračních trendů. Tato studie mimo jiné slouží také jako podklad pro strategické plánování v oblasti kvality ovzduší v rámci oblasti TRITIA, samotná města ji však mohou využít také pro jakékoliv jiné strategické plánování na jejich území.

Epidemiologická studie

ACCENDO zpracovalo epidemiologickou studii regionu TRITIA, prostřednictvím intepretace rozsáhlých epidemiologických dat, kterou ve vzájemné spolupráci provedli experti z oblastí epidemiologie, sociologie a statistiky. Studie identifikuje dopad kvality ovzduší na výskyt vybraných nemocí. Studie je zpracována na úrovni územních jednotek LAU-1 (okresy a powiaty) na základě dat o počtu úmrtí v důsledku vybraných nemocí spojovaných s kvalitou ovzduší, a to v různých věkových skupinách. Z těchto dat byla pro účely studie vypočtena standardizovaná úmrtnost v souvislosti s kvalitou ovzduší na území hranic 3 států.