PŘÍPRAVA STRATEGIÍ ŘÍZENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Cílem strategií je prostřednictvím realizace aktivit „založených na důkazech a výsledcích“ v rámci mezinárodní spolupráce pozitivně přispět ke kvalitě ovzduší ve střední Evropě.

V úvodu tvorby strategií byly provedeny rozsáhlé analytické práce s využitím dat a informací obsažených ve výsledcích WP 1, tzn. vytvořených studiích, databázích a modelech. Pro každou strategii byla vytvořena její analytická část zakončená SWOT analýzou a identifikací největších problémů v oblasti kvality ovzduší, které je nutné v budoucnu řešit.

Výstupy strategického řízení:
1/ Doporučení pro národní úroveň CZ, PL, SK
2/ Společná strategie pro regionální úroveň (ESÚS TRITIA)
3/ Strategie pro lokální úroveň měst a jejich funkčních městských oblastí (FUA)

Tři úrovně strategického přístupu v projektu AIR TRITIA:

1