PRZYGOTOWYWANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA

Celem strategii jest realizacja w ramach międzynarodowej współpracy działań „opartych na dowodach i wynikach“, pozytywnie oddziaływujących na jakość powietrza w Europie Środkowej.

Na początkowym etapie tworzenia strategii prowadzono szeroki zakres prac analitycznych z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w wynikach WP1, tzn. opracowanych badaniach, bazach danych i modelach. Dla każdej strategii została opracowana część analityczna, zakończona analizą SWOT i identyfikacją najważniejszych problemów w obszarze jakości powietrza, które w przyszłości należy koniecznie rozwiązać.

Wyniki strategicznego zarządzania: 
1/ Zalecenia na poziomie krajowym CZ, PL, SK
2/ Wspólna strategia na poziomie regionalnym (ESÚS TRITIA)
3/ Strategie na poziomie lokalnym miast i ich funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA)

Trzy poziomy strategicznego podejścia w projekcie AIR TRITIA:

1