BAZY DANYCH

Demograficzna baza danych ACCENDO opracowało przestrzenną bazę danych demograficznych dla regionu TRITIA, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych obszarów miejskich miast partnerskich Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina. Demograficzne dane są wykorzystywane do modelowania oraz do dalszych analitycznych działań realziowanych w ramach projektu AIR TRITIA.
Geograficzna przestrzenna baza danych Baza danych obejmuje struktury administracyjne, tereny zabudowane, budynki, DMT i punkty adresowe, dla całego obszaru TRITIA, w zakresie niezbędnym do realizacji działań projektowych i zintegrowane do wspólnego układu współrzędnych (WGS).
Meteorologiczna przestrzenna baza danych VSB uzyskało specjalnie spreparowane dane meteorologiczne w żądanej formie stabilnych róż wiatrowych (SWR) na lata 2006, 2010 i 2015. VSB przetworzyło SWR na dane wejściowe do modelowania systemu ADMoSS. Wszystkie dane są kompilowane.
Przestrzenna baza danych transportu VŠB uzupełniła brakujące dane z Polski i opracowało bazę danych dla całego regionu TRITIA. Baza danych zawiera dane dotyczące natężenia ruchu (AADT z podziałem według typu pojazdu) i wymagane parametry (prędkość ruchu, natężenie ruchu) podłączone do sieci komunikacyjnej w skali 1:10 000 w latach 2006, 2010 i 2015. Wszystkie dane są gromadzone.
Przestrzenna baza danych kotłów domowych VSB uzupełniła brakujące dane i obliczyła emisję z ogrzewania domowego w całym regionie TRITIA. Baza danych zawiera dane dotyczące kotłów domowych wraz z wszystkimi danymi niezbędnymi do obliczenia emisji na lata 2006, 2010 i 2015. Wszystkie dane są gromadzone.
Przestrzenna baza danych źródeł przemysłowych VSB dokonała przeglądu wszystkich dostępnych danych, zlokalizowanych i przetworzonych za pośrednictwem GIS. Brakujące terminy benzo (a) pirenu i pyłu zawieszonego PM2,5 zostały obliczone dla całego terytorium. Baza danych zawiera zlokalizowane dane dotyczące zasobów przemysłowych za lata 2006, 2010 i 2015.
Społeczno-ekonomiczna baza danych ACCENDO opracowało przestrzenną społeczno-ekonomiczną bazę danych dla regionu TRITIA, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych obszarów miejskich miast partnerskich Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina.  Dane dostarczają informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców tego obszaru i posłużą do skutecznego ukierunkowania działań, które zostaną zaproponowane w przyszłych strategiach ochrony jakości powietrza.
Baza danych epidemiologicznych ACCENDO opracowało przestrzenną bazę danych epidemiologicznych dla regionu TRITIA, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych obszarów miejskich miast partnerskich Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina. Dane zawierają informacje o wystąpowaniu chorób, których przyczyna jest związana z jakością powietrza. Dane dostarczają informacji na temat sytuacji epidemiologicznej populacji obszaru i będą służyć skutecznemu ukierunkowaniu działań, które zostaną zaproponowane w przyszłych strategiach ochrony jakości powietrza.