Analiza mchu

Rozkład przestrzenny zanieczyszczeń w powietrzu można również przeprowadzić w ekosystemie, wykorzystując pasywny biomonitoring mchów (gromadzenie naturalnie rosnącego mchu). Ta tania, uzupełniająca technika monitorowania jest dobrze rozpoznana w badaniach depozycji atmosferycznej i zanieczyszczeń transgranicznych w Europie. Monitoring ma dostarczać uzupełniających informacji o rozkładzie zanieczyszczeń w regionie, który byłby wystarczająco szczegółowy, aby uwzględnić specyfikę lokalną w źródłach zanieczyszczeń. W ramach określonych pomiarów jakości powietrza VSB realizuje prace związane z takim monitorowaniem (wynikiem będzie Raport z Analizy Mchu). WSB zebrała próbki mchu w regionie TRITIA i przeanalizowała je za pomocą analizy aktywacji neutronów (NAA) we współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). NAA jest wrażliwą techniką analityczną przeprowadzającą jakościową i ilościową wieloelementową analizę głównych, niewielkich i śladowych elementów w próbkach niemal każdej możliwej dziedziny zainteresowań naukowych. Ogółem określono 35 elementów w każdej próbce.

ibr2

Instalacja reaktora w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnje, Rosja

Teraz, aby spełnić odpowiednie cele przeprowadzonego monitoringu, wyniki NAA będą dalej przetwarzane. Pozwoli to na zdefiniowanie wkładu źródłowego poprzez charakterystykę próbek osadzania, z wykorzystaniem pierwiastków chemicznych występujących w próbkach mchu jako znaczników na obecność materiału z określonego rodzaju źródeł. Następnie określona zostanie przestrzenna dystrybucja pierwiastków śladowych w regionie TRITIA. I wreszcie zweryfikowany zostanie obliczony model zanieczyszczenia. Wszystkie dalsze analizy i wnioski zostaną opisane i omówione w raporcie końcowym.

1-4


Raport z analizy mchu

Eksperci z WSB-UTO, we współpracy z rosyjskimi ekspertami z SÚJV w Dubni, przeanalizowali próbki mchu, łącznie z ich przygotowaniem, analizą NAA w reaktorze IBR2 oraz pomiarem i przetwarzaniem promieniowania gamma oraz obliczeniem stężeń pierwiastków w próbkach.

abc

Przygotowanie próbki mchu