Model dopravy

Podrobný model dopravy region TRITIA je importovaný z dopravních modelů jednotlivých partnerských měst: Ostrava a Opava (ČR), Opole a Rybnik (PL) a Žilina (SK). Tyto modely jsou zpracovány na základě skutečného dopravního zatížení a průzkumech mobility. Modely dopravy zahrnují také rozvoj jednotlivých měst a jejich vize. Projektový partneři z uvedených měst jsou zodpovědní za poskytování GIS souborů dopravních modelů.

obr 1

Model dopravy vytvořený v rámci projektu AIR TRITIA byl zpracován v software PTV Vision – Visum. Visum je komplexní software pro pokročilé dopravní plánování – stanovení a odhad matice pro regionální a městské sítě pro soukromou a veřejnou dopravu.

Obr.2

Konečný dopravní model má následující charakteristiky:

  • počet uzlů:         31 193,
  • počet úseků:     74 960,
  • počet zón:          915 

 Využití dopravních modelů je důležitým prvkem pro detailní modelování kvality ovzduší. Dopravní model zahrnuje existující dopravní modely pro osobní a nákladní dopravu. Zpracovaný model je hlavním vstupem pro generalizovaný emisní model.

obr 4