Model ruchu drogowego

Szczegółowy model transportu całego obszaru (SK: Samorządowy Kraj Żyliński, CZ: Kraj Morawsko-Śląski, PL: Województwa Śląskie i Opolskie) jest importowany z modeli transportowych poszczególnych miast. Model obejmuje miasta Opawa, Ostrawa, Opole, Rybnik i Żylina. Opisane modele miejskie są przetwarzane w oparciu o rzeczywiste obciążenie ruchem i badania mobilności. Modele transportu obejmują także rozwój poszczególnych miast i ich wizję. Partnerzy projektu z w/w miast są odpowiedzialni za udostępnienie plików modelu transportu GIS.

obr 1

Model transportu stworzony w ramach projektu AIR TRITIA został opracowany w oprogramowaniu PTV Vision - Visum. Visum to kompleksowe oprogramowanie do zaawansowanego planowania transportu - określanie i szacowanie macierzy sieci regionalnych i miejskich dla transportu prywatnego i publicznego.

Obr.2

Ostateczny model transportu ma następujące cechy:

  • liczba węzłów: 31 193,
  • liczba sekcji: 74 960,
  • liczba stref: 915 

Wykorzystanie modeli transportu jest ważnym elementem szczegółowego modelowania jakości powietrza. Model transportu obejmuje istniejące modele transportu dla przewozów pasażerskich i towarowych. Przetworzony model transportu jest głównym źródłem danych dla uogólnionego modelu emisji.

obr 4