Aktívna archeológia

Studio D Archeologia Didattica Museologia je kultúrne združenie špecializované na komunikáciu a výučbu múzeí s aktívnymi kurzami a workshopmi, predovšetkým „Zakázané sa nedotýkať“, ktoré siahajú od praveku, starovekých Benátčanov, rímskeho, raného kresťanstva a neskorého staroveku až po Stredovek.

                                                                       Studio

Tieto aktivity sú určené školskému publiku a všetkým, ktorí chcú zažiť múzeá, históriu a archeológiu ako hrdinovia sprevádzaní špecialistami na starodávne vyučovanie. Návrhy sa každoročne obnovujú, zdieľajú dizajn s múzejnými smermi a môžu byť šité na mieru. „Osobitné“ skupiny ľudí so zdravotným postihnutím požívajú špeciálne navrhnuté nástroje a služby.
Štúdio D podporuje vzdelávanie a účasť miestnych komunít na ochrane a skvalitňovaní archeologického dedičstva referenčného územia každého múzea, v ktorom pôsobí, v spolupráci s ostatnými, a objavovanie výnimočnosti a jedinečnosti pre svet cestovného ruchu. Všetky aktivity sú vykonávané odborníkmi, absolventmi a špecializovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Chcete vedieť viac?

Navštívte webstránku: http://www.studiodarcheologia.it/info/home