DOBRÉ POSTUPY VENETSKÉHO KRAJE

Aktivní archeologie

Prezentace druhé italské dobré praxe. 

Studio D Archeologia Didattica Museologia je kulturní sdružení specializované na komunikaci a výuku muzeí s aktivními kurzy a workshopy, především „Zakázané nedotýkající se“, které sahají od pravěku, starověkých Benátčanů až po římský, raně křesťanský a pozdní antický věk až do konce Středověk.  

                                                                                   Studio

Tyto aktivity jsou určeny školnímu světu a všem, kteří si přejí zažít muzea, historii a archeologii jako hrdinové spolu s odborníky na starověké vyučování. Návrhy se každoročně obnovují, sdílejí design s směry muzeí a mohou být šity na míru. „Zvláštní“ veřejnost zdravotně postižených osob se těší speciálně navrženým nástrojům a službám.

Studio D podporuje vzdělávání a účast místních komunit na ochraně a zkvalitňování archeologického dědictví referenčního území každého muzea, ve kterém působí, ve spolupráci s ostatními a objevování excelence a jedinečnosti pro svět cestovního ruchu. Všechny aktivity jsou vedeny odborníky, absolventy a specializovány s mnohaletými zkušenostmi.

Chcete vědět více? 

Navštivte jejich webovou stránku: https://www.studiodarcheologia.it/