Benetke (Beneška regija) – kultura, ki nam je blizu

                                                                           Photo no 1

Beneška regija, se že dolgo zaveda neprecenljive vrednosti zgodovinske, umetniške, kulturne in jezikovne dediščine. Celo v svojem statutu si prizadeva zagotoviti varstvo in ohranjanje dediščine ter širiti svoje znanje v svetu. V okviru Evropskih strukturnih skladov prispeva k delovanju kulturnih podjetij, sodeluje pri intervencijah, namenjenih uvedbi kolektivnih blagovnih znamk in zaščiti značilnih lokalnih produktov; najvidnejši primer je blagovna znamka "Murano umetniško steklo".

                                                                           Photo 2

Projekt "ARTISTIC" se torej popolnoma prilega prizadevanjem regije Benetke, da bi okrepil vrednost in vidnost NKD. Regija se je s to pobudo želela osredotočiti predvsem na obrti ter različne teritorialne, tradicionalne in umetniške izraze, kar so kot "orodje, pripravljeno za uporabo" opredelili v regionalnem zakonu št. 34 z dne 8. oktobra 2018 „Normativi za zaščito, razvoj in promocijo beneške obrti“, ki spodbuja vlogo družbenega in kulturnega vpliva obrtnih podjetij in jih prepozna kot pomemben del regionalnega gospodarstva.

Zakon vključuje pravila, usmerjena v razvojno poslovanje, dostop do kreditov, raziskovanje, tehnološki in organizacijski razvoj, usposabljanje in spodbujanje obrtništva. Pravila glede prepoznavnosti so še posebej zanimiva pri umetniških izdelkih, tipičnih in tradicionalnih ter zgodovinskih obrteh, pa tudi uvedba naziva "mojster obrtništva" in pojma "šolska delavnica", kot kraj, namenjen zagotavljanju prenosa znanja in starodavnih obrti ter usposabljanja mladih obrtnikov. Regulativni instrument, ki ga predstavlja regionalni zakon št. 34/2018, se pridružuje drugim dejavnostim, na primer "množičnemu financiranju", ki lahko omogoči rast projektov v kulturnem sektorju in spodbudi mreženje z mednarodnimi pobudami. Projekt "ARTISTIC" je pomemben za doseganje ključnega cilja, ki je okrepiti vlogo nesnovne kulturne dediščine, kot izraza tradicije, zgodovine, identitete in kulture. Prav tako pa predstavlja trajnostni gospodarski vir, ki lahko poveča možnosti za sodelovanje gospodarskih organizaciji Beneške regije.

                                                                           Photo no 3

Zlasti prek razpisov, ki se financirajo z istimi viri, da bi spodbudili ukrepe, ki dajejo prednost instrumentom finančnega inženiringa zasebnega kapitala (obnovljivi skladi, subvencionirana posojila, naložbe manjšinskih in začasnih delnic, subvencije za obresti), nudi podporo malim in srednje velikim podjetjem in zadrugam, ki podpirajo dostop do posojil in krepitev kapitala ter reorganizacijo in krepitev poslovnih procesov.

Razpisi za zbiranje pobud ter orodja finančnega inženiringa so podprti z evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi viri.

Ista Uprava sodeluje pri izvajanju raznih evropskih projektov in jih financira ter promovira.

                                                                           Photo no 4

Regionalni zakon, ki je bil sprejet dne 8. oktobra 2018, št. 34, za obrtni sektor določa načine za ustanovitev obrtne dejavnosti in oblike zaščite.

Beneška regija tudi varuje in promovira nekatere obrtnike kot lastnike naslednjih registriranih blagovnih znamk: "Trademark of the Artistic Glass of Murano" (blagovna znamka umetniškega stekla Murano), "Furniture of the Plain of Verona" (pohištvo iz Verone), "Typical and traditional wooden boats of the Venetian Lagoon" (tipične in tradicionalne lesene jadrnice iz Beneške lagune), "Pietra di Vicenza" (kamen iz Vicenze), "Forno di Qualità" (kvalitetni pekovski izdelki), "Fango DOC - Thermae Abano Montegrotto" (toplice).

V projektu ARTISTIC regijo Benetke zastopata dva partnerja: