Bevezető / Pilot tevékenységek

Az ARTISTIC partnerséget a szellemi kulturális örökség szereplőinek számos különböző szintű támogatására hozták létre, lehetővé téve számukra, hogy megértsék, mennyire fontosak a magánbefektetők a kulturális projektekhez.

A közösségi finanszírozás innovatív és alternatív pénzügyi eszköz, amely lehetővé teszi a hagyományos szempontból nem banki projektek finanszírozását. A tradicionális szellemi kulturális örökség szereplői azonban, a közösségi finanszírozásnak a kulturális projektek végrehajtásának ösztönzésében játszott szerepét még mindig alábecsülik, vagy még csak nem is ismerik.

Az ARTISTIC egy második kísérleti akciót tervezett, hogy bemutathassa a tömegfinanszírozás pozitív hatásait, melyeket a szellemi kulturális örökséggel foglalkozó különféle kulturális kezdeményezésekre tett. Az akciók célja a szellemi kulturális örökség (ICH) témájú projektek és a közösségi finanszírozási kezdeményezések összeegyeztethetőségének tesztelése.

Mit is csinálunk?

Az ARTISTIC csapata a nyílt helyi pályázati felhívások keretében a meghatározott 8 régió mindegyikéből kiválasztott olyan szellemi kulturális fejlesztési kezdeményezéseket, amelyek kecsegtető potenciállal rendelkeznek. Ezeket a kiválasztás előtt megvizsgáltuk abból a szempontból, hogy mekkora a vonzerejük, és alkalmasak-e a közösségi finanszírozási kampányok számára. Elemeztük ennek a pénzügyi eszköznek a hasznosságát is, ezen projektek támogatásában. A helyi munkacsoportokkal együttműködésben az ICH pontok és az ARTISTIC partnerek támogatták a kulturális szereplőket projektjeik tömegfinanszírozási kampányának előkészítésében és elindításában, valamint az eredmények nyomonkövetésében

Mi a közösségi finanszírozás?

A közösségi finanszírozás a különféle projektek finanszírozásának egyik formája, amit a közösség biztosít, és amelyet ezen kezdeményezések körül szerveznek vagy fognak megszervezni. Ez a projekt finanszírozását jelenti, nagyszámú kisebb, egyszeri kifizetés révén, amelyeket a kezdeményezésben érdekelt felek tesznek. Az ilyen típusú beruházás az Internet széles körű elérhetőségének köszönhető, amely lehetővé teszi a kezdeményezők számára, hogy könnyen tájékozódjanak a projektről, és létrehozhassák a támogatók csoportját a kezdeményezés körül. A vállalkozások finanszírozására gyűjtések formájában kerül sor, az erre a célra létrehozott internetes platformokon, ritkábban a közösségi hálózati oldalakon vagy a blogokon keresztül.

Közösségi finanszírozás és kultúra?

A közösségi finanszírozás nagyon érdekes finanszírozási eszköz a kulturális projekteknek, mivel egy egyszerű mechanizmuson alapul. Lehetőséget kínál mind kisebb, mind nagyobb projektek támogatására, ideértve a  szokatlan témákkal kapcsolatos projekteket is, ugyanakkor minimális költségekkel jár, többek között ilyen lehet, a projekt közösségi finanszírozási platformon történő elhelyezésével és promóciója.

A közösségi finanszírozás más finanszírozási forrásokat is kiegészíthet, és a finanszírozási összetétel elemévé válhat, a magánberuházásokkal, az állami finanszírozással és a hagyományos banki kölcsönökkel együtt, ami nagyon jó megoldás lehet a szellemi kulturális örökség diverzifikált projektjeihez, amelyek egyéni, egyedi megközelítést igényelnek.

A lényeg az, hogy tisztában kell lenni a szellemi kulturális örökség projektek közösségi finanszírozásából adódó fő kihívásokkal, amelyek *:

Piaci sokféleség / diverzitás

Sok európai országban az adományozás és a jutalomalapú közösségi finanszírozás törvényes, ám az eszköz használatát szabályozó nemzeti rendeletek országonként jelentősen eltérnek. Így követelmény, hogy a szellemi kulturális örökségi projekt kezdeményezője ismerje a tömegfinanszírozás alapelveit az adott piacon.

A platformok sokfélesége és földrajzi elhelyezkedése

A közép-európai országokban a tömegfinanszírozási platformok száma továbbra is kicsi az összeurópaihoz képest, ahol ezek száma meghaladja az 500-at. Az általános piaci konszolidáció és a működés fenntarthatóságának kihívása miatt kisebb, nemzeti tömegfinanszírozási platformokat már lezártak vagy le fognak zárni az elkövetkező években. években, ami jelentős problémát jelent a szellemi kulturális örökségi projektek finanszírozása szempontjából, mivel nem mindegyiknek van lehetősége tömegfinanszírozási kampány végrehajtására nemzetközi platformon keresztül (pénzügyi és nyelvi akadály).

A szellemi kulturális örökség sokfélesége

Az ARTISTIC projekt WP T1 tevékenységeinek eredményei alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a szellemi kulturális örökség projektek erősen diverzifikáltak, ami nagy hatással van a közösségi finanszírozás felhasználására e kezdeményezések pénzügyi támogatásában. Ezt figyelembe véve csak néhány szellemi kulturális örökség project lesz alkalmas közösségi finanszírozásra, és kap ily módon esélyt egy sikeres kampányra.

A projektek sokfélesége

Egy másik kihívás az adott szellemi kulturális örökség projekt egyedi jellege. Néhányuk kicsi közösségi projekt, amely adományokat keres, míg mások nemzeti vagy nemzetközi szintű, nagyszabású tőkeprojektek. Ez meghatározza a tömegfinanszírozási kampány előkészítéséhez és lebonyolításához elvégzendő tevékenységek típusát és körét.

A célcsoport sokfélesége

A közösségi finanszírozás egyik legfontosabb szempontja az a célcsoport (közösség), aki hajlandó kisebb összegeket adományozni azoknak a projekteknek, amelyekben hisznek, akik hajlandóak időt is befektetni a kampány támogatásába. A kezdeményezőnek tisztában kell lennie azzal, hogy projektközösségük elég nagy-e a kampány támogatásához – hiszen, ez befolyásolja a közösségi finanszírozási platform választását is. Ha egy szellemi kulturális örökség projekt túl kicsi nemzeti célcsoporttal rendelkezik, akkor a finanszírozott célt nehéz lehet elérni. Ilyen helyzetben, ha a projekt ötlete erős, és a kezdeményező részt vesz a kampány előkészítésében, fontolóra kell venni egy nemzetközi platform kiválasztását a célcsoportok elérése érdekében.

A nyelvi sokféleség

A különféle nyelvek kezelése kihívás, és egyéni alapon el kell dönteni, hogy a támogatandó projekt részesüljön-e több kisebb kampányból, különféle nyelveken, különböző helyi nemzeti platformokon vagy inkább egyetlen, nemzetközi platformon.

Idő és elkötelezettség

Van még egy kulcsfontosságú kihívás, mellyel a szellemi kulturális örökség szereplőinek kell szembenézniük a közösségi finanszírozás felhasználásával hozott döntéssel kapcsolatban. A szellemi kulturális örökség projektek kezdeményezőinek tisztában kell lenniük a folyamatos és teljes elkötelezettség fontosságával a tömegfinanszírozási kampány tervezésének és végrehajtásának minden szakaszában. A kampány sikeres esélyeinek biztosítása érdekében a kezdeményezőknek teljes erőbevetéssel kell a saját és a csapatuk idejét a projektnek szentelni, és ennek a folyamatnak a kezdetétől tudniuk kell, hogy a kampány nem létezik egyedül, önmagában, részvételük nélkül a kampány célját nem lehet elérni. Noha ez teljesen nyilvánvaló, sok kezdeményező elveszíti a lelkesedését, amikor meglátja, hogy mennyi időt és munkát igényel a kampány elkészítése, néhányuk már a tervezési szakaszban kilép, vagy elhagyja a kampányt.

Támogasson minket is!

Nézze meg, hogy milyen érdekes kulturális ötleteket választottunk, és osztottunk meg Önnel, és ne habozzon, támogassa a tömegfinanszírozási kampányainkat Közép-Európa különböző régióiban.

* Stratégiai kézikönyv a tömegfinanszírozási hálózat számára”, amelyet az ARTISTIC projekt keretében dolgozott ki az ISN - Innovációs Szolgáltató Hálózat GmbH, Ausztria, 2019.