BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

Partner projektu provedl průzkum a analýzu v oblasti mezinárodně osvědčených postupů správy v historických oblastech sídel a analýzy „v místě“ návštěvou v regionech zapojených do projektu (Slovensko, Rakousko a Itálie). Byly vybrány a analyzovány osvědčené postupy na základě parametrů a společného seznamu definovaného v rámci partnerství. Byl vytvořen seznam osvědčených postupů.

Partneři následně definovali a vyvinuli nástroj, který by sledoval a vyhodnocoval parametry užitečné k monitorování, nastínil závěry a přispěl k finalizaci nadnárodních a místních politik řízení.

Nástroj pro přenos je webová aplikace založená na souboru .xls, která vyhodnocuje kritické faktory a náklady na přenositelnost osvědčeného postupu do jiného kontextu kombinujícího různé možnosti pro uživatele:

Tento nástroj obsahuje řadu vybraných a cílených osvědčených postupů. Uživatel může vkládat data ke své HBA, nástroj pro přenos následně vybere některé osvědčené postupy. Nástroj může vyhodnotit kompatibilitu mezi konkrétní HBA a BP.

Nástroj pro převod nevyžaduje specifické ICT schopnosti ani sofistikovaná data, vyžaduje pouze 3 předpoklady:

  • Zohlednit konkrétní HBA, která je předmětem managementu, řízení;
  • Zohlednit cíle, nebo příležitosti, které mají být v této HBA implementovány;
  • Zohlednit seznam priorit, které by mohly ovlivnit používání nástroje.

Zde k dispozici seznam nejlepších postupů a nástroj pro přenos (a manuál pro jeho použití, který lze stáhnout také samostatně).


BEST PRACTICE INVENTORY

BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

MANUAL FOR USERSHome | English Version