BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

Partneri su proveli analizu najboljih praksi na najboljim međunarodnim primjerima upravljanja povijesno zgrađenim područjima "na terenu" posjetivši regije uključene u projekt (Slovačka, Austrija i Italija). Koristeći arametre odabrani su i analizirani najbolji primjeri te je unutar partnerstva definirana zajednička lista. Također, napravljen je i sveobuhvatni popis najbolje prakse.

Partneri su zatim definirali i razvili alat za prijenos kako bi isti pratili i ocijenili, ujedno koristan za praćenje, onošenje zaključaka i doprinos dovršavanju transnacionalnih i lokalnih upravljačkih politika.

lat za prijenos je web-aplikacija koja se temelji na .xls datoteci, koja procjenjuje kritične čimbenike itroškove prijenosa najbolje prakse u drugi kontekst kombinirajući različite mogućnosti za korisnika:

U alatu se nalazi popis odabranih i ciljanih najboljih praksi te korisnik može unijeti podatke o povijesno zgrađenom području; zatim alat za prijenos odabire neke najbolje prakse te korisnik može pristupiti etaljnom listu u datoteci za navedenu najbolju praksu; alat također sadrži skup informacija o korisničkim ovijesno izgrađenim područjima, pa korisnik može umetnuti podatke o najboljoj praksi te alat procjenjuje kompatibilnost između povijesno izgrađenog područja i najbolje prakse.

Alat za prijenos ne zahtijeva specifično IT znanje ili sofisticirane podatke; potrebna su samo tri preduvjeta:

• Imati na umu konkretno povijesno zaštićeno područje kojim se upravlja;
• Imati na umu neke ciljeve ili mogućnosti koje treba implementirati u konkretno povijesno zaštićeno područje;
• Imati popis prioriteta koji bi mogli pokrenuti korištenje alata.

Ovdje možete pronaći popis najbolje prakse i alat za prijenos (i priručnik za njegovu uporabu koji se također ože pronaći u samom alatu na način da ga se preuzme).

BEST PRACTICE INVENTORY

BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

MANUAL FOR USERSHome | English Version